TALENTUMAINK HASZNÁLATA

Mi a szerepe az ajándékaink használatának a Krisztus visszatérésére való felkészülésben (lásd Mt 25:13-30)?

Jézus más példázatot mondott itt, mint ez előbb, de mindkettő a visszatérésére való felkészülésre utal. Mindkettőben szó van olyanokról, akik készen állnak és akik nem. Mindkét példázat megmutatja, hogy milyen sorsra jutnak azok, akik saját lelki hanyagságuk folytán örökre elvesznek.

A tíz szűz esetében az olaj a Szentlelket szimbolizálja, itt (Mt 25:15) pedig a talentum jelenik meg (görögül: talanta). „A talentumok a Szentlélek külön ajándékait jelképezik, a természetes adottságokkal együtt” (The SDA Bible Commentary. 5. köt. 510. o.).

A példázatbeli szolgák mind kaptak valamit a gazdától. Figyeljük meg azt is, hogy a gazda a saját vagyonát osztotta szét közöttük (Mt 25:14), „kinek-kinek az ő erejéhez képest” (Mt 25:15). Azért kapták a javakat, hogy gondot viseljenek róluk. Nagyon is valós értelemben a szolgáknak azzal kellett sáfárkodniuk, ami nem a saját tulajdonuk volt, viszont felelősséggel tartoztak érte. Ezért is történt, hogy visszatérése után a gazda „számadást tartott velük” (Mt 25:19, ÚRK).

A lelki ajándékokat a Szentlélek adja (lásd 1Kor 12:1-11, 28-31; Ef 4:11). Jó hírünk van azok számára, akik úgy gondolják, hogy csak a legkisebb ajándékot kapták: ajándékaink sosem érkeznek az Ajándékozó nélkül, tehát a legnagyobb ajándékkal, a Szentlélekkel együtt kapjuk azokat!

Az ajándékokat már elnyertük Krisztusban, de attól függ, valóban a mieink lesznek-e, hogy elfogadjuk-e a Szentlelket és alávetjük-e magunkat neki. A haszontalan szolga itt követte el a hibát. Megkapta az ajándékot, de nem kezdett vele semmit, nem gyarapította. Nem vette a fáradságot, hogy amit olyan nagylelkűen rábíztak, azt próbálja gyarapítani. Ezért mondta rá Jézus elítélően, hogy „Gonosz és rest szolga” (Mt 25:26).

Jézus ezt a példázatot az utolsó időkkel és a visszajövetelével kapcsolatban mondta el. Ezek szerint mennyire meghatározó a talentumaink használata a végidőre való felkészülés vonatkozásában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: