„PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG”

A végidőről tartott nagy beszédében Krisztus említette a „pusztító utálatosságot” (Mt 24:15), ami egy Dániel próféta könyvéből származó kép (Dán 9:27; 11:31; 12:11).

Isten akkor jelenti ki valamiről, hogy „utálatos”, amikor törvényét súlyosan áthágják, mint pl. a bálványimádás (5Móz 27:15) vagy a szexuális erkölcstelenség (3Móz 18:22) esetében. Ebből következően a „pusztító utálatosság” a vallási hitehagyás valamilyen formája.

Hogyan érthetjük meg jobban Jézus szavait Mt 24:15 és Lk 21:20 verseiben azzal kapcsolatban, hogy mi a „pusztító utálatosság”?

A két vers világossá teszi, hogy Jézus közvetlenül megjövendölte a rettenetes pusztulást, ami Kr. u. 70-ben szakadt Jeruzsálemre, amikor a pogány Római Birodalom nemcsak a várost, hanem a szent templomot is elpusztította. Viszont a próféciának van egy második, végidei teljesedése is, aminek a közvetlen esemény, Jeruzsálem pusztulása az előképe volt. „Krisztus a megátalkodott, hitetlen, lázadó és Isten büntető ítélete elé siető világ szimbólumát látta Jeruzsálemben” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 21. o.).

Dán 11:31 és 12:11 verseiben a „pusztító utálatosság” Róma későbbi, pápai korszakával kapcsolatban kerül elő, amikor a közbenjárásnak és az üdvösségre jutásnak a Bibliától eltérő rendszerét vezették be. Ez a törekvés arra irányult, hogy elbitorolja, amit Krisztus tett és most is tesz értünk a mennyei szentélyben. Különösen Dán 8:9-12 versei segítenek történelmi összefüggésbe helyezni ezeket az eseményeket a római hatalom két szakaszával. Az első szakaszban a kis szarv gyorsan terjeszkedik horizontális irányban (Dán 8:9), ami a hatalmas pogány Római Birodalmat mutatja. A második szakaszban (Dán 8:10-12) a kis szarv függőleges irányban növekszik, a csillagok közül levet néhányat (üldözi Isten népét) és „a sereg fejedelméig” – Jézusig „növekedett” (Dán 8:11, ÚRK). Ez a pápai korszakot jelképezi, ami a pogány Római Birodalom összeomlása után emelkedett fel, de székhelye továbbra is Rómában maradt. (Ez az oka annak, hogy egy szimbólum – a kis szarv – jelképezi ugyanannak az erőnek mindkét szakaszát.) Az ítélet Dán 7:9-10 versében, a szentély megtisztítása Dán 8:14 versében és az égi jelek Mt 24:29 versében mind azt jelzik, hogy az utolsó napokban Isten közbelép a népéért.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: