TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Sátán, a mennyben az Isten ellen hadakozó sárkány (Jel 12:7) az, aki hadat indít Isten földi népe ellen is, azok ellen, „akik megőrzik Isten parancsolatait” (Jel 12:17, ÚRK; lásd még 13:2, 4). Valójában magát Sátánt is imádják (Jel 13:4). Tehát Sátán a földön is folytatni akarja a háborút, amit a menny­ben robbantott ki. Isten elleni harcában központi szerepe van az Isten törvénye elleni támadásnak.

„A negyedik parancsolatban Isten a menny és a föld Teremtőjének nevezi magát. Ez különbözteti meg minden hamis istentől. A teremtés munkájának emlékeként szentelte Isten a hetedik napot az ember számára nyugalomnappá. A szombatnak az a rendeltetése, hogy az embert mindig az élő Istenre, létének forrására, tiszteletének és imádatának tárgyára emlékeztesse. Sátán igyekszik az embert rávenni Isten elleni hűtlenségre és törvényével szembeni engedetlenségre, ezért különösen a negyedik parancsolat ellen folytat harcot, amely Istenre mint Teremtőre mutat” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 47. o.).

Azért imádjuk az Urat, mert Ő „teremtette a mennyet és a földet”, a hetedik nap, a szombat pedig Teremtő voltának alapvető jele, ami egészen a teremtés hetéig mutat vissza (1Móz 2:1-3). Nem csoda tehát, hogy Isten elleni támadásában Sátán az Úr hatalmának legfőbb, legalapvetőbb jele ellen tör, ami nem más, mint a szombat. Az utolsó időkben Istennek lesz a földön egy népe, amely szilárdan és rendületlenül kitart mellette, és szövetségi hűségük abban mutatkozik meg, hogy megtartják minden parancsolatát, beleértve azt is, ami konkrétan rámutat az Úrra mint Teremtőre, aki egyedül méltó az imádatunkra.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Vannak, akik szerint valóságos a bűn, viszont úgy érvelnek, hogy Isten eltörölte a törvényt. Mi a baj az érvelésükkel? Hol a következetlenség ebben a gondolatmenetben?

2. Milyen tapasztalataink voltak azokkal, akik a szombat helyett a vasárnap mellett érvelnek? Mire tudtunk hivatkozni, és milyen eredménnyel? Hogyan válaszolhatunk arra a gyakori állításra, hogy a szombatünneplés törvényeskedés, aki ezt képviseli, az a cselekedeteitől várja az üdvösséget?

3. A szombatról beszélve és a végidei eseményekre készülve miért különösen fontos világossá tenni, hogy a „fenevad bélyegével” kapcsolatos helyzet még nem következett be?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: