TÖREKVÉS A NYUGALOMNAP MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

Isten törvénye, a Tízparancsolat továbbra is kötelező érvényű (lásd Jak 2:10-12), aminek a hetedik nap, a szombat szintén része. Miért ünnepel mégis olyan sok keresztény vasárnapot, még ha ennek nincs is bibliai alapja?

Dániel próféta könyve 7. fejezete ír négy nagy birodalom felemelkedéséről: Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, majd pedig a negyedik, végső földi birodalom Róma. Későbbi korszakában a Római Birodalomból egy kis szarv emelkedik ki (Dán 7:8), ami még mindig a Római Birodalom része, csak egy későbbi szakasza. Mi más lehetne ez a hatalom, mint a pápaság, ami pontosan Rómából nőtt ki és a mai napig része annak? Az 1600-as években így írt Thomas Hobbes: „Aki elgondolkodik a nagy egyházi hatalom eredetéről, könnyen észreveszi, hogy a pápaság nem más, mint a letűnt Római Birodalom szelleme, ami annak sírján trónol” (Thomas Hobbes: Leviathan. Oxford, 1996, Oxford University Press, 463. o.).

Mit tanít Dán 7:23-25 szakasza, ami segít megérteni, honnan is ered a vasárnapünneplés gyakorlata?

Az eredeti arám nyelvben a 25. versben az áll, mint amit a revideált protestáns fordításban (RÚF) is olvasunk: a kis szarv arra „törekszik, hogy megváltoztassa… a törvényt.” Mégis milyen földi hatalom változtathatja meg Isten törvényét? A pontos részleteket a történelem homálya fedi, az viszont tudott, hogy a szombat helyett a római pápaság bevezette a vasárnapünneplés hagyományát. Ez a tradíció annyira beágyazódott, hogy még a reformáció is életben tartotta, egészen a XXI. századig. A legtöbb protestáns ma is a hét első napját ünnepli ahelyett, hogy a hetedik napra vonatkozó bibliai parancsot követné.

Vessük össze Jel 13:1-17 és Dán 7:1-8, 21, 24-25 verseit! Melyik képpel találkozunk mindkét könyvben, ami segít megérteni az utolsó idők eseményeit?

A jelenések könyve közvetlenül Dániel próféta könyvéből vett képekkel, köztük Róma későbbi (pápai) korszakára vonatkozó képpel mutat a végidei üldözésre, ami azok ellen irányul, akik nem hajlandóak A jelenések könyvé­ben feltűnő hatalmak parancsa szerinti „imádatra”.

Hogyan világít rá Jel 14:6-7 (de leginkább a 7. vers, ami a negyedik parancsolat nyelvezetét tükrözi, lásd 2Móz 20:11), hogy a szombat kérdése döntő lesz az imádatot érintő végidei krízisben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: