TÖREKVÉS A NYUGALOMNAP MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

Isten törvénye, a Tízparancsolat továbbra is kötelező érvényű (lásd Jak 2:10-12), aminek a hetedik nap, a szombat szintén része. Miért ünnepel mégis olyan sok keresztény vasárnapot, még ha ennek nincs is bibliai alapja?

Dániel próféta könyve 7. fejezete ír négy nagy birodalom felemelkedéséről: Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, majd pedig a negyedik, végső földi birodalom Róma. Későbbi korszakában a Római Birodalomból egy kis szarv emelkedik ki (Dán 7:8), ami még mindig a Római Birodalom része, csak egy későbbi szakasza. Mi más lehetne ez a hatalom, mint a pápaság, ami pontosan Rómából nőtt ki és a mai napig része annak? Az 1600-as években így írt Thomas Hobbes: „Aki elgondolkodik a nagy egyházi hatalom eredetéről, könnyen észreveszi, hogy a pápaság nem más, mint a letűnt Római Birodalom szelleme, ami annak sírján trónol” (Thomas Hobbes: Leviathan. Oxford, 1996, Oxford University Press, 463. o.).

Mit tanít Dán 7:23-25 szakasza, ami segít megérteni, honnan is ered a vasárnapünneplés gyakorlata?

Az eredeti arám nyelvben a 25. versben az áll, mint amit a revideált protestáns fordításban (RÚF) is olvasunk: a kis szarv arra „törekszik, hogy megváltoztassa… a törvényt.” Mégis milyen földi hatalom változtathatja meg Isten törvényét? A pontos részleteket a történelem homálya fedi, az viszont tudott, hogy a szombat helyett a római pápaság bevezette a vasárnapünneplés hagyományát. Ez a tradíció annyira beágyazódott, hogy még a reformáció is életben tartotta, egészen a XXI. századig. A legtöbb protestáns ma is a hét első napját ünnepli ahelyett, hogy a hetedik napra vonatkozó bibliai parancsot követné.

Vessük össze Jel 13:1-17 és Dán 7:1-8, 21, 24-25 verseit! Melyik képpel találkozunk mindkét könyvben, ami segít megérteni az utolsó idők eseményeit?

A jelenések könyve közvetlenül Dániel próféta könyvéből vett képekkel, köztük Róma későbbi (pápai) korszakára vonatkozó képpel mutat a végidei üldözésre, ami azok ellen irányul, akik nem hajlandóak A jelenések könyvé­ben feltűnő hatalmak parancsa szerinti „imádatra”.

Hogyan világít rá Jel 14:6-7 (de leginkább a 7. vers, ami a negyedik parancsolat nyelvezetét tükrözi, lásd 2Móz 20:11), hogy a szombat kérdése döntő lesz az imádatot érintő végidei krízisben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: