A TÖRVÉNY ÉS A BŰN

A tegnapi részben tanulmányozott versekben arról volt szó, hogy a bűn valóság, még a keresztények életében is. Az azt megelőző igékben Pál a törvényre mutat, ami által megtudjuk, hogy mennyire terjedt el a halált hozó bűn.

Róm 7:1-14 versei szerint milyen kapcsolat van a törvény és a bűn között? Miért nem lehet üdvösségre jutni a törvény által?

Két lényeges pont figyelhető meg Pál tanításában. Először az apostol rámutat, hogy nem a törvénnyel van a baj. A törvény „szent, és a parancsolat szent és igaz és jó” (Róm 7:12). A bűn okozza a problémát, ami aztán halálhoz vezet. A másik pont az, hogy a törvénynek nincs ereje megmenteni a bűntől és a haláltól. A törvény mutat rá a bűn és a halál problémájára, teszi a bűn és a halál problémáját még szembetűnőbbé, de megoldást nem ajánl rá.

Csak a felületes olvasó érvelhet úgy, hogy a törvény, a Tízparancsolat már érvénytelen, és csakis akkor, ha egy sor más igéről nem vesz tudomást, amelyek ma is a törvény kötelező érvényét mutatják. Az ilyen érvelés homlokegyenest ellenkezik Pál gondolatával. Az apostol egész írása értelmét vesztené, ha a törvény érvénytelen lenne. Az érvelése abból indul ki, hogy a törvény továbbra is kötelez, hiszen bemutatja a bűn valóságát, ami miatt szükségünk van az evangéliumra. „Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad” (Róm 7:7).

Olvassuk el figyelmesen Róm 7:13 versét! Mit fejt itt ki Pál nemcsak a törvényről, hanem arról is, hogy miért van még mindig szükség rá?

Nem a törvény vezet halálhoz, hanem a bűn. A törvény azt mutatja be, hogy a bűn mennyire halálos. A törvény jó, ugyanis rámutat a bűnre, de megoldást nem kínálhat rá. Ezt csak az evangélium teszi. Pál szavainak az a lényege, hogy „a léleknek újságában” (Róm 7:6) kell szolgálnunk keresztényként, mint akik Krisztusban megváltást nyertek. Ez azt jelenti, hogy hit által kapcsolatban élünk Jézussal, az üdvösség tekintetében az Ő érdemei­ben és igazságában bízunk (főként ez a téma húzódik végig a Római levél előző részében).

Hogyan mutat rá a törvény betartásával kapcsolatos saját tapasztalatunk arra, hogy valóban szükségünk van Isten kegyelmére?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: