AZ ÍGÉRET

A Biblia egyik legnagyszerűbb ígéretét Róm 8:1 versében találjuk: „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” Mintha ez az ige koronázná meg a közvetlenül előtte olvasható gondolatfüzért. Akkor érthetjük meg jobban, hogy milyen reményt és ígéretet is közöl ez a vers, ha tanulmányozzuk, amit Pál az előzőekben írt.

Mi a lényege annak, amit Pál kifejtett Róm 7:15-25 verseiben? Ezek szerint tehát miért annyira biztató Róm 8:1 üzenete?

Keresztény körökben sokat vitatták, hogy vajon Pál hívőként írt-e önmagáról vagy sem, egy dolog azonban biztos: minden kétséget kizáróan arról szól, hogy a bűn valóságos. Mindenki, a hívők is tudják, milyen az a küzdelem, amire az apostol utal itt. Ugyan ki nem érezte már a testi dolgok és „a benne lakozó” bűn vonzását, amikor az rávette olyasmire, amiről tudta, hogy nem kellene megtennie vagy nem tette meg azt, amit nyilván meg kellett volna tennie? Pál nem a törvényben, hanem a test dolgaiban látta a problémát.

Vajon kivel nem fordult már elő, hogy azt akarta, ami helyes, mégis rosszat tett? Még ha Pál nem is arról ír, hogy a bűn elkerülhetetlenül ott van az újjászületett keresztények életében is, kétségkívül erőteljesen érzékelteti azt az állandó küzdelmet, amit mindenki tapasztal, aki engedelmeskedni akar Istennek.

Így jut el a híres szavakig: „Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből” (Róm 7:24, ÚRK). A választ Jézusban találja meg és abban a nagyszerű ígéretben, hogy „Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak” (Róm 8:1, ÚRK), akik Jézusban vannak és Isten kegyelméből a Lélek szerint járnak. Igen, a hívőknek vannak küzdelmeik, kísértés is éri őket és a bűn nagyon is valóságos. Viszont a Jézusba vetett hit által nem kárhoztatja többé őket a törvény, valóban engedelmeskednek neki. Megtanulnak nem „test szerint”, hanem „Lélek szerint” járni.

Olvassuk el újból a mai igeszakaszt! Mi a tapasztalatunk azzal kapcsolatban, amiről Pál ír itt? Ezek szerint miért olyan nagyszerű ígéret Róm 8:1 verse?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: