AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM

Mi az „örökkévaló evangélium” (Jel 14:6-7)?

Azt olvassuk itt az evangéliumról, hogy „örökkévaló”. Ez újabb bizonyíték arra, hogy Isten nem változik. A változatlan Isten evangéliuma sem változik. Az örökkévaló evangélium bizonyosságot kínál mindenkinek, aki hajlandó elfogadni. Az evangélium bemutatja Isten változhatatlan szeretetét, és ennek az üzenetnek kell eljutnia az egész világra. Mindenkinek szüksége van a lehetőségre, hogy meghallja, ezért is bízta Isten a népére a hirdetését.

„Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk őelőtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint” (Ef 1:4-5, ÚRK). Milyen további érvet találunk ebben az igeszakaszban az evangélium örökkévalósága mellett?

„…kiválasztott minket őbenne a világ teremtése előtt”. Ennyire „örökkévaló” az evangélium! Istennek már a világ teremtése előtt az volt a terve, hogy üdvösségünk legyen benne.

Nézzük meg jobban a következő szavakat: „kiválasztott”, „előre elhatározta” vagy „eleve elhatározván” (Károli), „akaratának tetszése szerint” és „fiaivá fogad”. Mennyire kiemeli ez a két vers Istennek azt a vágyát, hogy örök életünk legyen „őbenne”! Az is világosan Isten kegyelmére mutat, hogy már az örökkévalóság messzi múltjában megtette (lásd még 2Thessz 2:13; 2Tim 1:9). Tehát nem a tetteink üdvözítenek, egyetlen teremtmény sem az érdemei révén üdvözül. Hogyan is származhatna az üdvösség bármiből, amit mi teszünk, ha Isten már a létezésünk előtt kiválasztott bennünket az üdvösségre „őbenne”? Viszont miénk a döntés, hogy ezt elfogadjuk vagy visszautasítjuk.

Miben mutatkozik meg a kiválasztás a hívők életében? Abban, „hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben” (Ef 1:4, RÚF). Erre is kiválasztott minket Isten Isten.

Az Úr arra hív, hogy Krisztus visszatérése előtt a végidei üzenet részeként hirdessük az „örökkévaló evangéliumot” a világon. Miért kell ismernünk és tapasztalnunk az „örökkévaló evangélium” valóságát a saját életünkben, mielőtt másoknak is bemutathatnánk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: