A LÉLEK SZERETETE

A Szentlelket majdnem annyira félreismerik, mint az Atyát. Bizonyos teológusok az Atya és a Fiú közötti szeretetként gondolnak a Lélekre, vagyis mintha a Lélek pusztán az Atya és a Fiú közötti érzelem volna. Ezzel az Istenség két tagja közötti kapcsolat szintjére redukálják a Lelket, nem ismerve el, hogy Ő is az Istenség tagja.

A Szentírás azonban bizonyítja, hogy személy. A keresztényeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelik meg (Mt 28:19). A Lélek dicsőíti Krisztust (Jn 16:14), ítéli meg az embereket (Jn 16:8). Meg lehet szomorítani (Ef 4:30). Ő a Vigasztaló (Jn 14:16, Károli) vagy Pártfogó (RÚF). A Szentlélek tanít (Lk 12:12), közbenjár értünk (Róm 8:26) és megszentel (1Pt 1:2). Krisztus mondta, hogy a Lélek vezeti el az embereket minden igazságra (Jn 16:13).

Röviden: a Szentlélek Isten az Atyával és a Fiúval együtt egy Istenség.

A Lélek minden cselekedete az isteni szeretetet mutatja. Soroljunk fel néhányat a tettei közül! Lásd Lk 12:12; Jn 16:8-13; ApCsel 13:2!

A Szentlélek Isten voltának legfőbb bizonyítéka Krisztus testet öltése. Jézus a Szentlélektől született (Mt 1:20). Egyedül Isten tud így „teremteni”.

A Lélek két ellentétes csodát is képes Krisztusért véghezvinni. Először is a mindenható Krisztust behelyezte Mária méhébe. Később Krisztus emberi testben, testileg ment fel a mennybe, abban a testben megmaradva. Másodszor pedig, egy újabb megmagyarázhatatlan csoda folytán az emberi természetét megőrző Krisztus a Lélek által jut el világszerte a keresztényekhez.

A Szentlélek tehát az Atyával és a Fiúval együtt értünk munkálkodik. „A Szentháromság megszánta az emberiséget, ezért az Atya, a Fiú és a Szentlélek magára vállalta a megváltási terv végrehajtását” (Ellen G. White: Conusels on Health, 222. o.).

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyformán szeret bennünket. Azért munkálkodnak, hogy megmentsék az embereket Isten örök országa számára. Hogyan is vehetnénk semmibe a felkínált üdvösséget?

Mennyire találunk vigaszt abban, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt az örök javunkért munkálkodik?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: