A LÉLEK SZERETETE

A Szentlelket majdnem annyira félreismerik, mint az Atyát. Bizonyos teológusok az Atya és a Fiú közötti szeretetként gondolnak a Lélekre, vagyis mintha a Lélek pusztán az Atya és a Fiú közötti érzelem volna. Ezzel az Istenség két tagja közötti kapcsolat szintjére redukálják a Lelket, nem ismerve el, hogy Ő is az Istenség tagja.

A Szentírás azonban bizonyítja, hogy személy. A keresztényeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelik meg (Mt 28:19). A Lélek dicsőíti Krisztust (Jn 16:14), ítéli meg az embereket (Jn 16:8). Meg lehet szomorítani (Ef 4:30). Ő a Vigasztaló (Jn 14:16, Károli) vagy Pártfogó (RÚF). A Szentlélek tanít (Lk 12:12), közbenjár értünk (Róm 8:26) és megszentel (1Pt 1:2). Krisztus mondta, hogy a Lélek vezeti el az embereket minden igazságra (Jn 16:13).

Röviden: a Szentlélek Isten az Atyával és a Fiúval együtt egy Istenség.

A Lélek minden cselekedete az isteni szeretetet mutatja. Soroljunk fel néhányat a tettei közül! Lásd Lk 12:12; Jn 16:8-13; ApCsel 13:2!

A Szentlélek Isten voltának legfőbb bizonyítéka Krisztus testet öltése. Jézus a Szentlélektől született (Mt 1:20). Egyedül Isten tud így „teremteni”.

A Lélek két ellentétes csodát is képes Krisztusért véghezvinni. Először is a mindenható Krisztust behelyezte Mária méhébe. Később Krisztus emberi testben, testileg ment fel a mennybe, abban a testben megmaradva. Másodszor pedig, egy újabb megmagyarázhatatlan csoda folytán az emberi természetét megőrző Krisztus a Lélek által jut el világszerte a keresztényekhez.

A Szentlélek tehát az Atyával és a Fiúval együtt értünk munkálkodik. „A Szentháromság megszánta az emberiséget, ezért az Atya, a Fiú és a Szentlélek magára vállalta a megváltási terv végrehajtását” (Ellen G. White: Conusels on Health, 222. o.).

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyformán szeret bennünket. Azért munkálkodnak, hogy megmentsék az embereket Isten örök országa számára. Hogyan is vehetnénk semmibe a felkínált üdvösséget?

Mennyire találunk vigaszt abban, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt az örök javunkért munkálkodik?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: