AZ ATYA SZERETETE

A kereszt előtt nem sokkal Jézus arról beszélt a tanítványok belső körében, hogyan mehet az ember az Atyához általa. Ekkor mondta Fülöp: „Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk” (Jn 14:8)!

Olvassuk el Jn 14:9 versében, hogy mit felelt Jézus Fülöpnek! Válaszából mit tudhatunk meg az Atyáról? Milyen téves nézeteket oszlat el Istennel kapcsolatban?

Vannak, akik azt állítják, hogy az Ószövetség Istene igazságos, szemben az Újszövetség Istenével, aki irgalmas, kegyelmes és megbocsátó. Ez a megkülönböztetés nem helytálló. Az Ó- és az Újtestamentumban ugyanaz az Isten nyilatkozik meg, akinek a tulajdonságai változatlanok.

Krisztus földre jövetelének az volt az egyik oka, hogy bemutassa az igaz­ságot az Atya Istenről. Évszázadokon át széles körben helytelen nézetek keringtek róla és jelleméről, nemcsak a pogányok között, hanem még a kiválasztott nép körein belül is. „A hamis istenismeret homálya ülte meg a Földet. Hogy a sötét árnyat eloszlassa a fény, és a világ visszatérjen Istenhez, meg kell törni Sátán megtévesztő hatalmát” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 13. o.). Ez volt az oka Jézus földre jöttének.

Isten nem változik. Amennyiben minden tényt ismernénk az Ószövetség eseményeivel kapcsolatban, azt találnánk, hogy Isten éppen annyira igaz­ságos és kegyelmes volt az Ótestamentum idején, mint az újszövetségi korban. A Szentírás kijelenti: „az Isten szeretet” (1Jn 4:8), és Isten nem változik. „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13:8).

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Ószövetség Istene függött a kereszten!

Isten irgalmas, könyörületes, késedelmes a haragra (Zsolt 145:8), jóságos (Zsolt 119:149), gyönyörködik az övéiben (Zsolt 147:11). Az emberek javát akarja, reménységet ad (Jer 29:11). Szeretetével nem kárhoztat többé, hanem énekel, örül népének (Zof 3:17). Ezekkel és még sokkal több példával érzékeltethető, hogy milyen is az Atya Isten valójában.

Gondolkodjunk el azon, hogy Jézus képviseli az Atya Istent! Miért olyan nagyszerű, reményteli ez az igazság, különösen azok számára, akik időnként félnek tőle?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: