TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A Jelenések könyve Isten mélységes dolgait tárja elénk. A Szentlélek sugallatára írott könyvnek az elnevezése: »Jelenések« ellentmond ama állításnak, hogy ez bepecsételt könyv… A jelenés olyasvalami, ami ki lett nyilatkoztatva. Az Úr maga jelentette ki szolgájának az e könyvben foglalt titkokat, és azt akarja, hogy minden kutató előtt tanulmányozásra nyitva álljon. Igazságai éppúgy szólnak azoknak, akik a föld történelmének utolsó napjaiban élnek, mint azoknak, akik János idejében éltek. E prófécia vázolt jeleneteinek némelyike már a múlté, mások a jelenre vonatkoznak, megint mások a sötétség hatalmai és a menny Fejedelme közötti nagy küzdelem befejezését tárják szemünk elé, és vannak, amelyek a majd megújult földön élő megváltottak győzelmét és örömét nyilatkoztatják ki” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 383-384. o.).

A könyv elején és végén egyaránt kiderül a héten vizsgált igehelyekből, hogy mennyire Jézus áll A jelenések könyve középpontjában. A történelmi eseményekre vonatkozó ószövetségi utalások mellett is legfőképpen az Úr Jézusról tanít. Nézzük még meg a következő igéket is, amelyek szintén róla szólnak: Jel 3:14; 5:5-6; 7:14; 19:11-16! A versek összevetésével világos kép bontakozik ki előttünk Jézusról és arról, amit a követői számára jelent.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Mit jelent nekünk az, hogy az egész Újszövetség állandóan utal az Ószövetségre? Ezek szerint mennyire legyen a hitünkben központi a Szentírás szerepe? Mennyire kell komolyan vennünk Isten Igéjét? Hogyan védekezhetünk minden olyan hatástól, ami csökkentené a Szentírás tekintélyét a saját életünkben, ill. a gyülekezetben?

2. Lapozzuk át A jelenések könyvét és gyűjtsünk még konkrétan Jézusra vonatkozó igéket! A csoportban olvassuk fel hangosan a bibliaszövegeket! Mit tudhatunk meg belőlük az Úr természetéről, munkájáról, hatalmáról és jelleméről? Mennyire vigasztalnak ezek az igék?

3. A halál világában hogyan tanulhatunk meg reményt és vigaszt találni a feltámadás ígéretében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: