TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A Jelenések könyve Isten mélységes dolgait tárja elénk. A Szentlélek sugallatára írott könyvnek az elnevezése: »Jelenések« ellentmond ama állításnak, hogy ez bepecsételt könyv… A jelenés olyasvalami, ami ki lett nyilatkoztatva. Az Úr maga jelentette ki szolgájának az e könyvben foglalt titkokat, és azt akarja, hogy minden kutató előtt tanulmányozásra nyitva álljon. Igazságai éppúgy szólnak azoknak, akik a föld történelmének utolsó napjaiban élnek, mint azoknak, akik János idejében éltek. E prófécia vázolt jeleneteinek némelyike már a múlté, mások a jelenre vonatkoznak, megint mások a sötétség hatalmai és a menny Fejedelme közötti nagy küzdelem befejezését tárják szemünk elé, és vannak, amelyek a majd megújult földön élő megváltottak győzelmét és örömét nyilatkoztatják ki” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 383-384. o.).

A könyv elején és végén egyaránt kiderül a héten vizsgált igehelyekből, hogy mennyire Jézus áll A jelenések könyve középpontjában. A történelmi eseményekre vonatkozó ószövetségi utalások mellett is legfőképpen az Úr Jézusról tanít. Nézzük még meg a következő igéket is, amelyek szintén róla szólnak: Jel 3:14; 5:5-6; 7:14; 19:11-16! A versek összevetésével világos kép bontakozik ki előttünk Jézusról és arról, amit a követői számára jelent.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Mit jelent nekünk az, hogy az egész Újszövetség állandóan utal az Ószövetségre? Ezek szerint mennyire legyen a hitünkben központi a Szentírás szerepe? Mennyire kell komolyan vennünk Isten Igéjét? Hogyan védekezhetünk minden olyan hatástól, ami csökkentené a Szentírás tekintélyét a saját életünkben, ill. a gyülekezetben?

2. Lapozzuk át A jelenések könyvét és gyűjtsünk még konkrétan Jézusra vonatkozó igéket! A csoportban olvassuk fel hangosan a bibliaszövegeket! Mit tudhatunk meg belőlük az Úr természetéről, munkájáról, hatalmáról és jelleméről? Mennyire vigasztalnak ezek az igék?

3. A halál világában hogyan tanulhatunk meg reményt és vigaszt találni a feltámadás ígéretében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: