KRISZTUS A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN, 2. rész

Mit mond Jézus önmagáról Jel 1:10-18 szakaszában?

Ezekben a versekben Jézus a mennyei templom első részében áll. A látomásban olyan dicsőséggel jelenik meg ebben a szerepében, hogy János félelmében a lába elé borul. Jézus mindig bátorít. Azt mondja neki, hogy ne féljen, és úgy mutatkozik be, hogy Ő „az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó” (Jel 1:11), amivel örök isteni létére utal. Később említést tesz haláláról és feltámadásáról, valamint a feltámadása által nyújtott reménységről. Nála vannak „a pokolnak és a halálnak kulcsai” (Jel 1:18). Vagyis Jánosnak szintén azt mondja, amit Máriának mondott a testvére halálakor: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt” (Jn 11:25-26)? Ezt is János jegyezte le.

Mártának és ekkor Jánosnak is a feltámadás reménységére hívta fel a figyelmét, ami a keresztény hit csúcspontja. E nélkül ugyan milyen reményünk lehetne?

Mit tudhatunk meg Jézusról még Jel 22:7, 12-13 verseiből?

„Krisztus az Alfa és az Omega, az Ószövetség Eredete és az Újszövetség Kinyilatkoztatása, ami benne egyesül. Isten és Ádám a második Ádám engedelmessége révén békült meg egymással, mert Ő győzött Sátán kísértései felett és váltotta meg Ádámot szégyenletes bűne és bukása után” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary, 6. köt. 1092-1093. o.). Igen, Jézus a kezdet és a vég. Ő teremtett meg bennünket kezdetben és végül szintén Ő teremt majd újjá.

A jelenések könyve, ami még mindig Apocalypsis Iesou Christou, Jézus Krisztus kijelentése, az elejétől a végéig nemcsak a történelmet ismerteti meg velünk, hanem a végidei eseményeket is. Fontos, hogy a középpontban Jézus Krisztus álljon, bármi mást is tanulmányozzunk a végső eseményekkel kapcsolatban!

Mit tehetünk azért, hogy valóban Jézus legyen az életünk középpontjában mindennap?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: