KRISZTUS A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN, 2. rész

Mit mond Jézus önmagáról Jel 1:10-18 szakaszában?

Ezekben a versekben Jézus a mennyei templom első részében áll. A látomásban olyan dicsőséggel jelenik meg ebben a szerepében, hogy János félelmében a lába elé borul. Jézus mindig bátorít. Azt mondja neki, hogy ne féljen, és úgy mutatkozik be, hogy Ő „az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó” (Jel 1:11), amivel örök isteni létére utal. Később említést tesz haláláról és feltámadásáról, valamint a feltámadása által nyújtott reménységről. Nála vannak „a pokolnak és a halálnak kulcsai” (Jel 1:18). Vagyis Jánosnak szintén azt mondja, amit Máriának mondott a testvére halálakor: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt” (Jn 11:25-26)? Ezt is János jegyezte le.

Mártának és ekkor Jánosnak is a feltámadás reménységére hívta fel a figyelmét, ami a keresztény hit csúcspontja. E nélkül ugyan milyen reményünk lehetne?

Mit tudhatunk meg Jézusról még Jel 22:7, 12-13 verseiből?

„Krisztus az Alfa és az Omega, az Ószövetség Eredete és az Újszövetség Kinyilatkoztatása, ami benne egyesül. Isten és Ádám a második Ádám engedelmessége révén békült meg egymással, mert Ő győzött Sátán kísértései felett és váltotta meg Ádámot szégyenletes bűne és bukása után” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary, 6. köt. 1092-1093. o.). Igen, Jézus a kezdet és a vég. Ő teremtett meg bennünket kezdetben és végül szintén Ő teremt majd újjá.

A jelenések könyve, ami még mindig Apocalypsis Iesou Christou, Jézus Krisztus kijelentése, az elejétől a végéig nemcsak a történelmet ismerteti meg velünk, hanem a végidei eseményeket is. Fontos, hogy a középpontban Jézus Krisztus álljon, bármi mást is tanulmányozzunk a végső eseményekkel kapcsolatban!

Mit tehetünk azért, hogy valóban Jézus legyen az életünk középpontjában mindennap?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: