A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK SZERKEZETE

Több a hasonlóság Dániel és Jelenések könyvei között, például az alapvetően kettős beosztás: a történelmi és eszkatológiai (végidei események) irány. A kétféle megközelítés mindkét könyvben szorosan összefonódik. A történelmi tényeket az utolsó idők nagy, globális eseményei előjeleinek vagy példáinak tekinthetjük, csak kisebb léptékűeknek. Vagyis az ószövetségi történelem tanulmányozása révén bepillantást nyerünk abba, hogy mi lesz napjainkban és később. Viszont ez az elv nem csak Dánielre és a Jelenésekre korlátozódik.

Hogyan figyelhetjük meg 1Kor 10:1-11 szakaszában az imént említett elvet?

Amint az elmúlt héten is megállapítottuk, Dániel próféta könyvének egyes helyzetei (Dán 3:6, 15, 27; 6:6-9, 21-22) lokális történelmi esetek voltak, amelyek A jelenések könyvében bemutatott végidei eseményeket idézik. Ezeket tanulmányozva felvillanhat előttünk az vagy betekintést nyerhetünk abba, hogy végül mi vár majd Isten népére, csak szélesebb körben. Talán az a legfontosabb, hogy bármilyen helyzetben is legyünk most, Isten végső szabadulást ígér. A jelenések könyve az egyéb tanításai mellett a győzelemről biztosítja a hűségeseket.

A meglévő kivételek mellett elmondhatjuk, hogy A jelenések könyvének történelmi része az 1–11. fejezetig terjed, míg a 13–22. fejezetek a végidővel foglalkoznak.

Olvassuk el Jel 12:1-17 szakaszát! Melyik csoportba soroljuk ezt a részt, a történelmi vagy a végidei események közé? Miért?

Láthatjuk, hogy ez a fejezet hozzátartozik mindkét részhez. Miért? Azért, mert említ bizonyos múltbeli küzdelmeket: Sátán kivettetett a mennyből (Jel 12:7-9); Sátán támadása a kis Jézus ellen (Jel 12:4); az egyháztörténelem későbbi szakaszában az egyház üldöztetése (Jel 12:14-16). Ezt követi a beszámoló arról, hogy az ördög milyen támadást indít a végidei maradék ellen (Jel 12:17).

A történelem egyik tanulsága, hogy sosem tanulunk a történelemből – szokták mondani. Vagyis az emberek minden korban általában ugyanazokat a hibákat követik el. Mi már hosszú történelmi múltra tekinthetünk vissza, amiből tanulhatunk. Mit tehetünk, nehogy mi is az újból ismétlődő hibákat kövessük el?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: