TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A Dániel által feljegyzett próféciák most a világtörténelem alkonyán különös figyelmünket igénylik, mivel korunkról szólnak. Kapcsoljuk össze velük az utolsó újtestamentumi könyv tanításait! Sátán sok emberrel elhiteti, hogy Dániel és a látnok János írásainak profetikus részeit nem lehet megérteni. Pedig az ígéret világosan kifejezi, hogy különleges áldások kísérik e próféciák tanulmányozását. »…de az okosok megértik« (Dán 12:10) – mondta Isten Dániel látomásairól. Az utolsó napokban lepattan róluk a pecsét. Krisztus szolgájának, Jánosnak adott kinyilatkoztatásokról pedig, melyek Isten népét századokon át vezették, így hangzik az ígéret: »Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük« (Jel 1:3, RÚF)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 339-340. o.).

Hajlamosak vagyunk Dániel próféta könyve kapcsán a nemzetek felemelkedésére és hanyatlására, az ítéletre (Dán 7:22, 26; 8:14), valamint a megpróbáltatás idején Isten népének végső szabadulására (Dán 12:1) gondolni, de amint a héten láttuk, ez a könyv arra is példát ad, hogy mit jelent egyénileg felkészülni a nehézségekre és az üldözésre, bármikor következzenek be. Ilyen értelemben ezek a történetek az utolsó időkben különösen fontos üzenetet közvetítenek. Hiszen tudnunk kell „a fenevad bélyegéről”, „a nyomorúságos időről” és a bekövetkező üldöztetésről, de ha nincs kellő tapasztalatunk Istennel, ismereteink csupán kárhoztatni fognak. Leginkább újjászületésre van szükségünk, amit Dániel meg a társai és Nabukodonozor is átéltek!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Olvassuk el Dán 9:3-19 szakaszában Dániel imáját! Hogyan mutatja ez is, hogy ő megértette a kegyelem szerepét, azt, hogy Isten kegyelméből szeret és üdvözít, nem pedig saját érdemeink vagy jóságunk miatt? Miért olyan fontos nemcsak tisztában lenni ezzel az igazsággal, hanem tapasztalni is?

2. A csoportban beszéljük meg, milyen megpróbáltatás várt a három héber fiatalra (Dániel 3. fejezet) és Dánielre (Dániel 6. fejezet), amikor a politikai hatalom fenyegetése ellenére ki kellett állniuk vallási gyakorlatuk mellett! Milyen hasonlóságokat találunk a két beszámolóban? Mi a különbség? Hűségünkkel hogyan tehetünk jó bizonyságot? Mit tanulhatunk erről mindkét történetből?

3. Mit jelent újjászületni? Miért mondta Jézus, hogy „Szükség néktek újonnan születnetek” (Jn 3:7)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: