DÁNIEL ALÁZATA

Dániel 2. fejezete világszerte számtalan embert vezetett már el arra, hogy higgyen a Biblia Istenében, mivel komoly, racionális bizonyítékot szolgáltat nemcsak Isten létezése, hanem mindentudása mellett is. A fejezet kinyilatkoztatja, hogy Isten előre ismeri az eseményeket, ami bizonyítja Isten létezését.

Olvassuk el Dániel 2. fejezetét! Mivel bizonyítja ez a szakasz Isten valóságát? Gondoljunk csak a mai Európára, amit ez a könyv bemutat (Dán 2:40-43)! Vajon hogyan írhatta volna le ennyire pontosan a mai helyzetet egy jó két és fél évezreddel korábban élt ember, ha nem Isten kijelentése alapján?

Dániel világosan, szabadkozás nélkül, teljes egészében Istennek tulajdonította azt, ami feltárult előtte. Milyen könnyen dicsekedhetett volna a bölcsességével és tudásával, hiszen már korábban is bölcsnek nevezték! Mondhatta volna, hogy képes nemcsak megmondani a király álmát, de még magyarázni is. Dániel azonban különb volt ennél. Társaival elmondott imája (Dán 2:17-23) mutatja, hogy mennyire ráhagyatkoztak Istenre, máskülönben ők is meghaltak volna a többi bölccsel együtt.

Később Dániel emlékeztette a királyt, hogy udvarának egyetlen hivatalos bölcse, varázslója és jövendőmondója sem tudta megmondani, mit álmodott az uralkodó, a mennyek Istene viszont képes kinyilatkoztatni a titkokat, mert Ő az egyetlen igaz Isten.

Dániel alázattal és Istenre hagyatkozva nagyszerű bizonyság lett Isten mellett. Hozzá hasonlóan nekünk is azt kell tennünk ma. Hiszen mi már ismerhetjük a megváltási terv kinyilatkoztatását, amit Dániel még nem kapott meg. Legfőképpen pedig annak kell alázatra késztetnie bennünket, amit Jézus tett a kereszten.

Mit tanít a kereszt az alázatról? Mit üzen nekünk, nemcsak bűnös voltunkról, hanem arról is, hogy mennyire rá vagyunk utalva Istenre az üdvösség szempontjából? Gondoljunk bele, hogy hol is lennénk a kereszt nélkül! Ugyan mi mással dicsekedhetnénk, mint a kereszttel (lásd Gal 6:14)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: