Dániel és a végidő

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 1–2; 3:1-6, 13-18; 4; 6; Lukács 16:10;

János 3:7; Jelenések 13:11-15

„Azután így szólt a király Dánielhez: Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, és a királyok ura, és a titkok kinyilatkoztatója, mivel te megjelenthetted ezt a titkot” (Dán 2:47, ÚRK)!

Az Úrnak nagyszerű tervei voltak az ókori Izraellel. „És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép” (2Móz 19:6). Mint szent népnek, papok birodalmának kellett volna tanúsítaniuk a világ előtt, hogy Jahve az egyetlen Isten (lásd Ézs 43:10, 12). Sajnálatos módon nem éltek méltóan Istentől kapott szent elhívatásukhoz. Végül azután fogságba vitték őket Babilonba.

Érdekes azonban, hogy egyes júdeaiak hű tanúknak bizonyultak még a fogság tragédiái között is. Más szóval, Dániel és három barátja által bizonyos mértékig Isten elérte azt, ami Izrael és Júda esetében nem sikerült. Így ők annak példái lettek, hogy mit kellett volna tennie Izrael népének.

Történetük ideje és helye igencsak távol esik az utolsó napoktól, de ezekben a férfiakban találni olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek például szolgálnak a számunkra. Népünk az utolsó időben él, de Isten arra is elhívott bennünket, hogy a tanúi legyünk a világban, amely a babiloni udvarban élő pogányokhoz hasonlóan nem ismeri Őt. Mit tanulhatunk Dánielék történeteiből?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: