TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Jelenések 12:9-12; Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, Miért engedte meg Isten a bűnt? c. fejezet, 7-17. o.

„Ameddig minden teremtett lény elismerte a szeretet kötelékét, az egész világegyetemben tökéletes összhang uralkodott. A mennyei sereg boldogan teljesítette Teremtője akaratát. Örültek, hogy dicsőségét tükrözhették és Őt dicsőíthették. És amíg az Isten iránti szeretet mindennél fontosabb volt, az egymás iránti szeretetet bizalom és önzetlenség jellemezte. Semmiféle disszonáns hang nem zavarta meg a menny harmóniáját. De ez a boldog állapot megváltozott. Volt valaki, aki visszaélt azzal a szabadsággal, amelyet Isten adott teremtményeinek. Tőle származik a bűn, aki Krisztus után az első volt; akit Isten a legjobban kitüntetett” (i. m. 8-9. o.).

Figyeljük meg, hogy Ellen G. White a szeretet kötelékéről ír! Kifejező, gazdag jelentéstartalommal bír ez a szókapcsolat, rámutat, hogy a szeretet kötelékbe von, hűséghez vezet. A házasfelek a szövetségi hűséggel fejezik ki a szeretetüket. Ugyanez volt a helyzet a mennyei lények között, és most is ilyennek kellene lennie az Istennel való kapcsolatunknak.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Milyen bizonyítékot találunk a Szentírásban Sátán valóságára és a nagy küzdelemben betöltött szerepére? Hogyan értethetjük meg az emberekkel, hogy Sátán valóságos, személyes lény és nem csupán az emberi szív gonoszságának szimbóluma?

2. Hetednapi adventistaként áldás számunkra, hogy ismerhetjük a felbecsülhetetlen értékű bibliai igazságot. Ez valóban nagyszerű, viszont miért nem menthet meg pusztán az ismeret? Mire van még szükségünk a tudás mellett?

3. Hogyan tapasztaljuk Jézus jelenlétét az életünkben már most is? Mennyiben segíthetnek ezek a tapasztalatok, ha bajokkal szembesülünk?

4. A csoportban beszélgessünk még arról, hogy mi a jelentősége „a szeretet köteléke” kifejezésnek! Hogyan segít ez a gondolat jobban megérteni a törvény és a kegyelem, valamint a hit és az engedelmesség közötti kapcsolatot? Mit tanít ez arról, hogy a szeretettől elválaszthatatlan a szabadság? Hogyan mutathatjuk be mi is, már most a szeretet szövetségét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: