„VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG”

A jelenések könyve megjövendölte, hogy Isten népére üldözés vár az egyház történelmének nagy részében. Jel 12:6 versében az 1260 napos prófécia (lásd még Jel 12:14) rámutat az egyház 1260 éven át tartó üldöztetésére.

„Ezek az üldözések, amelyek Néró uralkodása alatt, Pál apostol vértanúhalála idején kezdődtek, kisebb vagy nagyobb hevességgel századokon át tartottak. A keresztényeket a legrettenetesebb bűncselekményekkel vádolták – hamisan. Azt mondták, hogy miattuk vannak a csapások: az éhínség, a járvány, a földrengések. Közutálat és gyanakvás tárgyává lettek. A besúgók jutalom ellenében készek voltak elárulni az ártatlanokat, akiket aztán a birodalom elleni lázadókként, a vallás ellenségeiként és a társadalom tehertételeiként elítéltek. Sokat közülük a vadállatok elé dobtak, vagy élve elégettek az amfiteátrumokban” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 35-36. o.).

Ekkor az asszony (az egyház) a pusztába menekült (Jel 12:6). A saséhoz hasonló két szárnya azt érzékelteti, hogy oda repül, ahol segítséget talál. A pusztában biztonságban volt, a sárkány vagy Sátán ott nem férkőzhetett a közelébe (Jel 12:14). Isten mindig, még a leghevesebb üldözések idején is megőrizte a maradékot, és a végidőben is így tesz majd.

Az utolsó idők veszedelmeiről szólva Krisztus ezt mondta övéinek: „ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). Hogyan érthetjük ezt az ígéretét? Követői közül miért haltak mégis annyian mártírhalált (lásd Mt 10:28; Róm 8:31-39)?

Semmi nem választhat el Isten szeretetétől – sem üldözés, sem éhínség, sem halál. Krisztus velünk van, úgy most, mint a végidőben, ami azonban nem jelenti azt, hogy elkerüljük a fájdalmat, a szenvedést, a megpróbáltatásokat vagy a halált. Isten soha nem ígérte, hogy ebben az életben kivételt tesz velünk. Tehát Jézus által és azért, amit értünk tett, azzal a reménységgel és ígérettel élhetünk, hogy a megpróbáltatásaink között is velünk van Isten és az új égen és az új földön az örök élet ígéretét adja. Abban a reményben élhetünk, hogy bármit is kell kiállnunk itt, Pállal együtt biztosan mondhatjuk: „Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését” (2Tim 4:8, ÚRK). Mi, akik vágyva várjuk az ő megjelenését, szintén számíthatunk erre az ígéretre.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: