„VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG”

A jelenések könyve megjövendölte, hogy Isten népére üldözés vár az egyház történelmének nagy részében. Jel 12:6 versében az 1260 napos prófécia (lásd még Jel 12:14) rámutat az egyház 1260 éven át tartó üldöztetésére.

„Ezek az üldözések, amelyek Néró uralkodása alatt, Pál apostol vértanúhalála idején kezdődtek, kisebb vagy nagyobb hevességgel századokon át tartottak. A keresztényeket a legrettenetesebb bűncselekményekkel vádolták – hamisan. Azt mondták, hogy miattuk vannak a csapások: az éhínség, a járvány, a földrengések. Közutálat és gyanakvás tárgyává lettek. A besúgók jutalom ellenében készek voltak elárulni az ártatlanokat, akiket aztán a birodalom elleni lázadókként, a vallás ellenségeiként és a társadalom tehertételeiként elítéltek. Sokat közülük a vadállatok elé dobtak, vagy élve elégettek az amfiteátrumokban” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 35-36. o.).

Ekkor az asszony (az egyház) a pusztába menekült (Jel 12:6). A saséhoz hasonló két szárnya azt érzékelteti, hogy oda repül, ahol segítséget talál. A pusztában biztonságban volt, a sárkány vagy Sátán ott nem férkőzhetett a közelébe (Jel 12:14). Isten mindig, még a leghevesebb üldözések idején is megőrizte a maradékot, és a végidőben is így tesz majd.

Az utolsó idők veszedelmeiről szólva Krisztus ezt mondta övéinek: „ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). Hogyan érthetjük ezt az ígéretét? Követői közül miért haltak mégis annyian mártírhalált (lásd Mt 10:28; Róm 8:31-39)?

Semmi nem választhat el Isten szeretetétől – sem üldözés, sem éhínség, sem halál. Krisztus velünk van, úgy most, mint a végidőben, ami azonban nem jelenti azt, hogy elkerüljük a fájdalmat, a szenvedést, a megpróbáltatásokat vagy a halált. Isten soha nem ígérte, hogy ebben az életben kivételt tesz velünk. Tehát Jézus által és azért, amit értünk tett, azzal a reménységgel és ígérettel élhetünk, hogy a megpróbáltatásaink között is velünk van Isten és az új égen és az új földön az örök élet ígéretét adja. Abban a reményben élhetünk, hogy bármit is kell kiállnunk itt, Pállal együtt biztosan mondhatjuk: „Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését” (2Tim 4:8, ÚRK). Mi, akik vágyva várjuk az ő megjelenését, szintén számíthatunk erre az ígéretre.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: