TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Minden természetes képesség, gyakorlat vagy ajándék Istentől származik, akár genetikailag hordozzuk magunkban, akár tanulás útján vagy a környezetünk segítségével sajátítottuk el. Lényeges, hogy mit kezdünk a képességeinkkel és a tudásunkkal. Isten elvárja a sáfáraitól, hogy tanulják meg önképzéssel és a gyakorlati tapasztalatokkal mesteri fokra fejleszteni tudásukat és képességeiket (Préd 10:7).

Bésaléelt „betöltötte… Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben” (2Móz 35:31), aki Aholiábbal együtt (2Móz 35:34) képes volt másoknak is átadni a szaktudását. Az anyagias világban élve is megtanulhatjuk, hogyan legyünk jobb sáfárok és hogyan éljünk adósság nélkül. Képezzük magunkat olvasással, előadásokkal, iskolai oktatáson való részvétellel (ha lehetséges), majd vigyük át a gyakorlatba is a tanultakat! Folyamatos fejlődéssel a lehető legtöbbet tehetjük Istenért és jó sáfárokká válhatunk. A talentumok példázata utal arra, hogy mindenki kapott talentumot, mégpedig „képessége szerint” (Mt 25:15). Két szolga megkétszerezte a talentumait, a harmadik elásta a földbe. Folyamatos erőfeszítést igényel adottságaink fejlesztése, a talentumok elásásához viszont nem kellett semmilyen képesség vagy gyakorlat. A pénz kezelése, az adósságból való kilábalás, az önfegyelem gyakorlása és a gyakorlati tapasztalat olyan képzést biztosít, amit Isten meg tud áldani. Ahhoz, hogy sikeresek és kiválóak legyünk valamiben, újra és újra ismételnünk kell az adott dolgot.

„Amikor a Biblia tanítása megvalósul a mindennapi életben, az mély és maradandó hatással van a jellemre. Timóteus e leckét megtanulta és gyakorolta. Nem volt rendkívüli, fényes tehetség, de munkája értékes volt, mert Istentől kapott képességeit a Mester szolgálatára használta. Ismert gyakorlati kegyessége megkülönböztette a többi hívőtől, és ez tekintélyt adott neki” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 136. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Az önuralom mindig fontos a keresztény számára, de főként olyankor, amikor a hiánya anyagi nehézséghez vagy akár összeomláshoz is vezethetne. Gyülekezeti közösségként hogyan segíthetünk azoknak, akiket éppen ez veszélyeztet?

2. Olvassuk el Róm 13:7-8 verseit! Hogyan alkalmazhatjuk e szavakat a mindennapokban, a kapcsolatainkban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: