A SÁFÁRSÁG ÉS A VÁGYAK AZONNALI KIELÉGÍTÉSE

„S ekkor Jákób adott Ézsaunak kenyeret és főtt lencsét, és ő evett és ivott, majd fölkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget” (1Móz 25:34, ÚRK). Ézsau kemény vadászember volt, az ösztönei hajtották. Amikor megérezte a lencse illatát, amit a testvére főzött, azonnal meg akarta kapni a vacsorát, pedig nem állhatott éppen az éhhalál küszöbén. Erőt vettek rajta az érzései és vágyai, engedett a pillanat késztetésének, felülírva a józan ész logikáját, és vágyainak azonnali kielégítéséért cserébe odaadta elsőszülöttségi jogát. Amikor viszont vissza akarta kérni, nem kapta meg, „noha könnyek között kereste” (Zsid 12:17, ÚRK). Jézus példája éppen ellenkező. Háromszor kísértette meg Sátán a Megváltót a negyven napig tartó böjt után, amikor valóban éhezett (Mt 4:3-10). Jézus azonban a maguk valóságában látta a kísértéseket, és még a végsőkig legyengülten sem engedett a vágynak, hogy éhségét csillapítsa. Egész életében megtagadta a bűn és a vágyak kielégítésének örömeit, ezzel bemutatta, hogy kegyelme által mi is győzhetünk a bűn felett. Nem cserélte el, nem is tékozolta el elsőszülöttségi jogát, és minket is arra hív, hogy legyünk az örököstársai (Róm 8:17; Tit 3:7). Úgy tarthatjuk meg elsőszülöttségi jogunkat, ha követjük Jézus példáját, amit a kísértésekkel szembeni harcban mutatott (1Kor 10:13). A  legjobb, amit a világ felkínálhat, hogy tapasztaljuk az „itt és most” érzését, hiszen az öröklétre nincs – nem is lehet – ajánlata. Önmagunknak élni szöges ellentéte az Istenért való élésnek.

Mit tanítanak a következő versek a vágyak azonnali kielégítésében rejlő lehetséges veszélyekről – még a hűségesek esetében is? 1Móz 3:6; 2Sám 11:2-4; Róm 8:8; Fil 3:19; 1Jn 2:16

Aki mindenképpen azonnal akarja kielégíteni a vágyait, nem képes uralkodni a gondolatain. Ez a vonás a türelem esküdt ellensége és aláássa a hosszú távú célok megvalósítását, sőt a hitelességet is. A vágyak kielégítésének késleltetése tanult magatartásforma, egy élet munkája. Segít megbirkózni a különböző élethelyzetekkel és kényszerítő körülményekkel, és felméri például, hogy nem valami bölcs dolog sok kölcsönt felvenni. Ez a gondolat azonban nem népszerű a világban, ahol az azonnali jutalom, a gyors megoldások, a „gazdagodj meg rövid idő alatt” módszerek váltak népszerűvé. Amikor valaki tapasztalta, milyen az, ha azonnal megkapja, amit akar, valószínűleg újra és újra a rövid távon elnyerhető beteljesülést fogja választani. Isten ajándékainak sáfárai azonban ne essenek ebbe a csapdába!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: