TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A Bibliában Isten kezdeményezett minden szövetséget, majd gyengéden kérte népét, hogy fogadja el ezeket a szövetségeket (Zsid 8:10). A szövetség ígéretei kegyelmét, szeretetét és vágyát tükrözik, amivel meg akar menteni bennünket.

Az Istennel kötött szövetséghez sok minden tartozik: Isten, a szövetség elfogadója, a szövetség feltételei, a feltételekhez való hűség mindkét fél részéről, a meghatározott büntetés a szövetség megszegése esetén, valamint a várható következmények vagy végkifejlet. A tized fogalma tükrözi ezeket az elemeket Mal 3:9-10 verseiben. Ez az igeszakasz újból megerősíti a tizedfizetés különleges szövetségét Isten és sáfárai között. Amikor elfogadjuk ezt a szövetséget, az látható jele lesz annak, hogy elítéljük a fogyasztói társadalom materialista elveit, valamint bizonyítjuk, hogy jó származik a bűnös szív megtéréséből.

„A bezárt, önző szív nem hajlandó odaadni Istennek azt, ami az övé. Az Úr különleges szövetséget kötött az emberekkel, amely szerint, ha rendszeresen elkülönítik az Isten országának előmenetelére kijelölt részt, az Úr bőségesen megáldja őket, olyannyira, hogy nem lesz elég hely ajándékai befogadására. Ám ha visszatartják azt, ami Istené, ki kell jelentenie felőlük: »Átokkal vagytok elátkozva«” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship [Tanácsok a sáfárságról]. 77. o.).

Istennel élünk szövetségben, tehát felelősséggel tartozunk neki. Élvezzük a szövetséggel járó ígéreteket, de előfordul, hogy nem kedveljük a parancsokat és a kötelezettségeket. A szövetség azonban ebben az összefüggésben kétoldalú megállapodás, a tized pedig az egyik része annak, hogy a szövetségen belül éljünk.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Miért olyan fontos, hogy visszaadjuk Istennek a tizedet?

2. Mit felelnénk, ha valaki ezt mondaná: „Egyszerűen nem engedhetem meg magamnak a tizedfizetést”? Hogyan segíthetünk annak, aki ilyen helyzetben van? A szavakon túl konkrétan mit tehetünk, hogy segítsünk neki?

3. A tized szent, erre utalt a szerdai tanulmány utolsó kérdése is. Mi segíthet, hogy ezt ne felejtsük el? Hogyan befolyásolja a tizedfizetéshez való viszonyulásunkat az, hogy tudjuk: a tized szent?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: