MEGÚJULÁS, REFORMÁCIÓ ÉS TIZEDFIZETÉS

Júda törzse fénykorának tartották Ezékiás hosszú uralmát. Dávid és Salamon ideje óta Izrael nem élvezte ilyen mértékben Isten áldását. 2Krónikák 29-31. fejezetei feljegyzik Ezékiás megújulást és reformációt célzó tevékenységét. „Kedves dolgot cselekedett az ÚR szemében, úgy, ahogy Dávid, az ő atyja is cselekedett” (2Krón 29:2, ÚRK). „Így állították helyre az ÚR házában az istentiszteletet” (2Krón 29:35, ÚRK). Megtartották a páskát (2Krón 30:5). „Nagy vigasság volt Jeruzsálemben” (2Krón 30:26, ÚRK). Lerombolták a pogány szobrokat, oltárokat és magaslatokat (2Krón 31:1). Hirtelen megújulás ment végbe az emberek szívében, reformáció a gyakorlatban, aminek az lett az eredménye, hogy bőséggel folyt be a tárházba a tized és az adomány (2Krón 31:4-5, 12).

Nehémiás egy másik példát említ a megújulással, a reformációval és a tizedfizetéssel kapcsolatosan. Olvassuk el Neh 9:2-3 verseit! Mit jelent a szív megújulása? Olvassuk el Nehémiás 13. fejezetét! Miután Nehémiás megreformálta „Istennek házát” (Neh 13:4), mit vitt oda Júda népe (Neh 13:12)?

„Az ébredés és a reformáció két különböző dolog. Az ébredés a lelki élet megújulását jelenti, az elme és a szív erőinek éledését, feltámadást a lelki halálból. A reformáció az újjászervezést jelenti, az elgondolások és elméletek, szokások és gyakorlatok megváltoztatását” (Ellen G. White: Christian Service [Keresztény szolgálat]. 42. o.).

A megújulás, a reformáció és a tizedfizetés közötti összefüggés szinte magától értetődő. A tized visszaadása nélkül az ébredés és a reformáció langymeleg, ha ébredésnek nevezhető egyáltalán. Kereszténykén gyakran tétlenül az oldalvonalnál állunk, miközben aktívan kellene tevékenykednünk az Úr oldalán. Az ébredés és a reformáció elköteleződést kíván, és a tizedfizetés ennek az elköteleződésnek a része. Ha visszatartjuk Istentől azt, amit tőlünk kér, nem várhatjuk el, hogy válaszoljon arra, amit mi kérünk tőle. A megújulás és a reformáció a gyülekezetben történik, nem pedig azon kívül (Zsolt 85:7). A megújító erőt Istentől kell kérnünk (Zsolt 80:19) és a reformációt is, hogy a korábbi cselekedeteinkhez térjünk vissza (Jel 2:5). Reformációnak kell végbemenni azzal kapcsolatban, amit megtartunk és amit visszaadunk Istennek. Nem a cselekedet hozza a változást, hanem a gondolatainkban és érzelmeinkben meghozott döntés, amely nyilvánvalóvá teszi indítékunkat és elköteleződésünket. Az eredmény az érett hit, az élesedő lelki látás és az őszinteség, ami megújul bennünk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés

Kapcsolódó bibliai fejezet lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: