A HIT MEGVALLÁSA

Ahogy tegnap megállapítottuk, a hit folyamat, dinamikus tapasztalat, ami ideális esetben növekszik és érik. A tizedfizetés az egyik módja annak, ami által Isten éretté teszi, beteljesíti a hitünket. Helyesen értelmezve nem törvényeskedés a tized visszaadása Istennek. Amikor tizedet adunk, akkor ezt nem azért tesszük, hogy bedolgozzuk magunkat a mennybe vagy kiérdemeljük az odajutást. Éppen ellenkezőleg: a tizedfizetés a hit megvallásának egyik módja. Külső, látható, egyéni kifejezése annak, hogy a hitünk valóságos.

Bárki állíthatja, hogy van hite és bizalma Istenben, sőt, azt is, hogy hisz Jézusban. Amint tudjuk, a démonok is hisznek Istenben (Jak 2:19). A jövedelmem tizedrészének visszaadása Istennek azonban már hittel teljes cselekedet.

Olvassuk el Lk 11:42 versét! Miért utal arra Jézus, hogy a tizedfizetést nem szabad elhagyni? Milyen összefüggésben áll a tized a törvény súlyosabb kérdéseivel?

A tizedfizetés az Istenre való hagyatkozás alázatos kifejezése és annak bizonyítéka, hogy bízunk Krisztusban mint Megváltónkban. Elismerjük, hogy Isten már „megáldott minket minden lelki áldással... a Krisztusban” (Ef 1:3), de még többet is ígér.

Olvassuk el 1Móz 28:14-22 szakaszát! Mi volt Jákób válasza Isten ígéretére?

„Isten terve a tizedrendszerrel megkapó a maga egyszerűségében és egyenlőségében. Mindenki hittel és bátran támaszkodhat rá, mert Istentől, a mennyből származik. Az elvben szépen egybeforr az egyszerűség és az alkalmazhatóság, és nem igényel különösebben mély tanulmányozást, éles felfogást, hogy valaki a gyakorlatban kivitelezze. Mindenki érezheti, hogy részes lehet a megváltás drága művének előmozdításában. Minden férfi, nő és fiatal az Úr kincstárnoka lehet, eszköz arra, hogy hozzájáruljon a mű felmerülő igényeinek teljesítéséhez” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship [Tanácsok a sáfárságról]. 73. o.).

Milyen szempontból tapasztaltuk, hogy valódi lelki áldást kaptunk a tizedfizetéssel? Hogyan növelte ez a hitünket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: