EGYSZERŰ ŐSZINTESÉG KÉRDÉSE

A legtöbb ember nem szereti a hazugságot. Az pedig különösen visszataszító, amikor mások magatartásában látjuk. Önmagunkban nem könnyű felfedezni, de ha mégis észrevesszük, igyekszünk észérvekkel magyarázni, indokolni vagy csökkenteni a jelentőségét: Ó, ez nem olyan rossz dolog; igazán csekélység; nem fontos! Magunkat még be is csaphatjuk, de Istent soha!

„A becstelenség a soraink között is előfordul, ez az oka sokak langymelegségének, akik ugyan vallják, hogy hisznek az igazságban. Nincsenek kapcsolatban Krisztussal és becsapják önmagukat” (Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 4. köt., 310. o.).

Olvassuk el Lk 16:10 versét! Milyen fontos elvre mutat itt rá Jézus? Tehát miért kell hűségesnek lennünk a kisebb dolgokban is?

Isten tudja, milyen könnyen folyamodunk becstelenséghez, különösen, ha a javainkról van szó. Ezért a becstelenség és az önzés ellen – legalábbis ami az anyagi javakat illeti – biztosított egy hatékony védelmet.

Olvassuk el 3Móz 27:30 és Mal 3:8 versét! Mit tanítanak ezek az igék? Hogyan segíthet az üzenetük abban, hogy becsületesek maradjunk?

„Itt nincs szó háláról vagy bőkezűségről, csakis őszinteségről. A tized az Úré, és Ő elrendeli, hogy adjuk vissza neki, ami az övé... Ha az őszinteség az üzleti élet egyik kulcsfontosságú elve, vajon nem kellene elismernünk Isten iránti kötelességünket, amely a többi elvnek is az alapja” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 120-121. o.)?

Hogyan segíthet a tizedfizetés emlékezni arra, hogy végeredményben kié mindenünk, amink csak van? Miért olyan fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: