EGYSZERŰ ŐSZINTESÉG KÉRDÉSE

A legtöbb ember nem szereti a hazugságot. Az pedig különösen visszataszító, amikor mások magatartásában látjuk. Önmagunkban nem könnyű felfedezni, de ha mégis észrevesszük, igyekszünk észérvekkel magyarázni, indokolni vagy csökkenteni a jelentőségét: Ó, ez nem olyan rossz dolog; igazán csekélység; nem fontos! Magunkat még be is csaphatjuk, de Istent soha!

„A becstelenség a soraink között is előfordul, ez az oka sokak langymelegségének, akik ugyan vallják, hogy hisznek az igazságban. Nincsenek kapcsolatban Krisztussal és becsapják önmagukat” (Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 4. köt., 310. o.).

Olvassuk el Lk 16:10 versét! Milyen fontos elvre mutat itt rá Jézus? Tehát miért kell hűségesnek lennünk a kisebb dolgokban is?

Isten tudja, milyen könnyen folyamodunk becstelenséghez, különösen, ha a javainkról van szó. Ezért a becstelenség és az önzés ellen – legalábbis ami az anyagi javakat illeti – biztosított egy hatékony védelmet.

Olvassuk el 3Móz 27:30 és Mal 3:8 versét! Mit tanítanak ezek az igék? Hogyan segíthet az üzenetük abban, hogy becsületesek maradjunk?

„Itt nincs szó háláról vagy bőkezűségről, csakis őszinteségről. A tized az Úré, és Ő elrendeli, hogy adjuk vissza neki, ami az övé... Ha az őszinteség az üzleti élet egyik kulcsfontosságú elve, vajon nem kellene elismernünk Isten iránti kötelességünket, amely a többi elvnek is az alapja” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 120-121. o.)?

Hogyan segíthet a tizedfizetés emlékezni arra, hogy végeredményben kié mindenünk, amink csak van? Miért olyan fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: