TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Az ember végső célja az, hogy boldog és elégedett legyen. Ám ha azt várjuk, hogy az anyagi javak megszerzésével majd elérjük ezt a célt, nagyot tévedünk. Szívük mélyén tudják is az emberek, hogy ez igaz, mégis folytatják az anyagiak hajszolását: meglátom, akarom, megszerzem! Mi lehet ennél egyszerűbb? A hetednapi adventisták is, mint bárki más, folyton szembesülnek a kísértéssel, hogy átvegyék az anyagiasság értékeit. A javak hajszolása azonban nem hoz sem boldogságot, sem megelégedettséget. Sokkal inkább problémákat okoz, mégpedig sokat, ezt a gazdag ifjú történetéből is láthatjuk: szomorúan, csüggedten, elkeseredve fordult el Jézustól, mert nem azt hallotta vagy kapta, amit akart. „Az anyagiasság értékrendjéről a következőket szokták mondani: teljes egészében aláássa az ember jólétét, állandó elégedetlenséget és boldogtalanságot okoz, ezen kívül depressziót, idegességet, fizikai fájdalmakat, fejfájást, személyiségtorzulásokat, nárcizmust [önimádatot], antiszociális viselkedést vált ki” (Tim Kasser: The High Price of Materialism [Az anyagiasság magas ára]. Cambridge, Mass., 2002, The MIT Press, 22. o.).

A materialista keresztény – hadd fogalmazzunk így – büszkén iszik a gazdagság kútjából, de lelkileg folyton szomjas. Aki azonban abból a vízből iszik, amit Krisztus ad, soha meg nem szomjazik (Jn 4:14).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Időzzünk még a jólét-evangélium gondolatánál! Aki ezt képviseli, mely igeszakaszokból indul ki? Ugyanakkor milyen hűséges embereket említhetünk a Bibliából, akiknek az élete éppenséggel cáfolja ezt a hamis tanítást?

2. Valaki így fogalmazott, amikor az első gyermeke még kicsi volt: „Két fontos bibliai igazságot már megtanultam tőle. Először is: bűnösnek születünk. Másodszor: önzőnek születünk.” Még mit mondhatunk arról, hogy már a gyermekekben is látszik a természetünktől fakadó önzés és az isteni kegyelemre utaltság?

3. „Ha a problémák gyökerét keressük, nem drogtesztet kell végezni. Teszteljük a butaságot, a tudatlanságot, a kapzsiságot és a hatalom szeretetét!” Mi van a kapzsiságban, ami olyannyira ártalmas, nem csupán magára a kapzsi emberre, hanem a körülötte élőkre is? Milyen példákat említhetünk arra, hogy a kapzsiság szörnyű rombolást végez minden érintett életében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: