A KAPZSISÁGHOZ VEZETŐ LÉPÉSEK

Mint minden bűn, a kapzsiság is a szívben kezdődik. Mélyen benn, a lelkünkben indul el és külső cselekedetekben nyilvánul meg. Ez történt az Édenben is.

Olvassuk el 1Móz 3:1-6 szakaszát! Mit tett Sátán, hogy bűnre csábítsa Évát? Hogyan használja fel ugyanazokat az elveket, hogy bennünket is elhitessen?

„Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölccsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett” (1Móz 3:6, ÚRK).

Akár úgy is gondolhatnánk, hogy a reklámipar az édeni történetből vette a termékeladás alappéldáját. Sátán úgy mutatta be Évának a tiltott fát, hogy az asszonyban vágyat keltsen olyasmi után, ami még nem volt a birtokában. Rávette, hogy elhiggye: szüksége van arra, ami valójában nem is kellett neki. Kiváló csel. Éva bukása mutatja azt a három lépést, amit megteszünk, amikor legyőz a kapzsiság: meglátom, akarom, megszerzem!

A kapzsiság csendes bűn is lehet. A kéjvágyhoz hasonlóan lényünk mélyén lapul, de ha végül meghozza gyümölcsét, az iszonyú rombolást végez. Tönkreteheti a kapcsolatokat, megsebezheti szeretteinket és bűntudattal ostromol. A kapzsiság, ha hagyjuk, felszínre törve minden más elvet legyőz. Akháb király meglátta Nábót szőlőjét, meg akarta szerezni és addig panaszkodott, amíg a királyné meg nem ölette érte Nábótot (1Királyok 21). Ákán sem tudott ellenállni, amikor meglátta a köntöst és a pénzt, amit aztán megszerzett magának (Józs 7:20-22). A kapzsiság végeredményben az önzés egyik formája.

„Amennyiben az önzést nevezzük főbűnnek, a kapzsiságot az önzés uralkodó formájának kiálthatjuk ki. Jellegzetesen ír erről Pál apostol a végső hitehagyás nehéz időszakáról szólva (2Tim 3:1). Az önzést minden gonoszság alapvető indítékának nevezi, ami aztán győzedelmeskedik és a kapzsiságban termi meg első gyümölcsét. »Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók« (2Tim 3:2)” (John Harris: Mammon. New York, 1849, Lane&Scott, 52. o.).

Miért fontos felismerni magunkban a legkisebb hajlamot is a kapzsiságra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: