Meglátom, akarom, megszerzem

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETITANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:1-6; Ézsaiás 56:11; Máté 13:3-7,

22; 26:14-16; 2Korinthus 8:1-7; 2Péter 1:5-9

„Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem” (Mt 13:22).

A pénz és az anyagi javak szeretete sokféle irányból támadhat ránk. Ellen G. White leírja, hogyan akar elejteni bennünket az anyagiasság csapdáival a gonosz. „Menjetek, vegyétek rá őket, hogy vásároljanak földeket, részegedjenek meg a pénztől és a világ gondjaitól! A lehető legvonzóbb fényben tüntessétek fel előttük a világot, hogy itt gyűjtsenek kincseket és csak a földi javakra figyeljenek! Mindent meg kell tennünk azért, hogy az Isten ügyében munkálkodók ne jussanak forrásokhoz, amelyeket ellenünk használhatnának fel! Tartsuk a pénzt a saját sorainkban! Minél több eszközre tesznek szert, annál nagyobb kárt okoznak a mi országunknak, mert elveszik a mieinket. Vegyétek rá őket, hogy jobban érdekelje őket a pénz, mint Isten országának az építése és az általunk olyannyira gyűlölt igazság terjesztése, akkor nem kell félnünk a befolyásuktól! Hiszen tudjuk, hogy minden önző, kapzsi ember a mi uralmunk alatt van, és végül elszakad Isten népétől” (Counsels on Stewardship [Tanácsok a sáfárságról]. 154-155. o.).

Ez a terv sajnos különösen eredményes. Vegyük hát figyelmesen számba a veszélyeket és azt, amit az Isten Igéje mond arról, hogyan kerülhetjük el az efféle lelki csapdákat!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: