TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Gondolatok a Hegyibeszédről. „Senki sem szolgálhat két úrnak” c. fejezet, 93-95. o.

„[Jézus] Nem egyezett bele a bűnbe. Még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk is. Krisztus emberi természete egységben volt istenségével, a benne lakozó Szentlélek vértezte fel a küzdelemre. Azért jött, hogy az isteni természet részeseivé tegyen minket. Amíg hit által egyek vagyunk vele, a bűn nem uralkodhat rajtunk. Isten megfogja kezünket, és segít, hogy megragadjuk Krisztus istenségét és tökéletes jellemet öltsünk magunkra” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 94. o.).

„Keresztségünkkor megfogadtuk, hogy megszakítunk minden kapcsolatot Sátánnal és ügynökeivel, és teljes szívvel, értelemmel és lélekkel Isten országának hirdetésére szánjuk magunkat… Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ígérte, hogy együtt munkálkodik a megszentelt emberi eszközökkel” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1075. o.).

„Semmit nem ér, ha valaki kereszténynek vallja magát, de életét nem jellemzi a megfelelő hit és cselekedet. Senki nem szolgálhat két úrnak. A gonosz gyermekei saját uruk szolgái; mindenki annak a szolgája, akinek engedelmeskedik. Addig nem lehet az ember Isten szolgája, amíg meg nem tagadja az ördögöt és minden mesterkedését. A mennyei Király szolgáira nézve nem lehet veszélytelen, ha bekapcsolódnak Sátán szolgáinak élvezeteibe és szórakozásaiba, még ha sokszor is hangoztatják, hogy veszélytelen az efféle szórakozás. Isten szent igazságokat közölt, amivel elválasztja népét az istentelenektől, és megtisztítja őket magának. A hetednapi adventisták éljenek hitük szerint” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 1. köt., 404. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Noha ismerjük a bűn feletti győzelem nagyszerű ígéreteit, mindannyiunknak (még ha újjászületett keresztények vagyunk is!) tudnunk kell, hogy bűnösök vagyunk és mennyire romlott lehet a szívünk. Ez vajon ellentmondás? Indokoljuk is meg a válaszunkat!

2. Beszéljünk arról a csoportban, hogy mit tett értünk Krisztus! Milyen változásokat tapasztaltunk? Milyen az új életünk?

3. Fontos tudni, hogy egyedül Krisztusban van üdvösségünk. Ugyanakkor miért lehet veszélyes, ha ezt túlhangsúlyozzuk, pl. ha nem gondolunk a másik oldalra, arra, hogy mit tesz Jézus bennünk, hogyan formál át a saját képére? Miért kell az üdvösségnek mindkét oldalát egyaránt hangsúlyozni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: