BŰN VAGY ENGEDELMESSÉG?

Mire mutat rá Pál Róm 6:16 versében? Érvei miért jellemzően „feketék-fehérek”? Miért csak vagy az egyiket, vagy a másikat lehet választani, és miért nem ad lehetőséget a középútra? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből az éles ellentétből?

Pál ismét visszatér ahhoz a ponthoz, hogy a hitből fakadó új élet nem ad szabadságot a bűnre. Ez az élet lehetővé teszi a bűn feletti győzelmet, ami valójában az egyetlen módja a megígért győzelem elnyerésének.

Miután Pál az alattvalói felett zsarnokoskodó királyként mutatta be a bűnt, visszatér a szolgáitól engedelmességet követelő úr képéhez. Rámutat, hogy az ember megválaszthatja urát. Szolgálhat a bűnnek, ami a halálra visz, illetve az igazságnak, ami viszont örök életet eredményez. Az apostol nem hagy középutat, lehetőséget a megalkuvásra. Vagy az egyiket választjuk, vagy a másikat, a végeredmény pedig vagy örök élet, vagy örök halál lesz.

Hogyan taglalja Róm 6:17 versében Pál, amit az előző versben mondott?

Figyeljük meg, érdekes módon az engedelmesség a helyes „tanításhoz” (ÚRK) kapcsolódik. A római keresztényeket megtanították a keresztény hit elveire, amelyeknek azután engedelmeskedtek. Tehát Pál úgy látja, hogy a szívből betartott helyes tantétel, helyes tanítás segített a római hívőknek az „igazságnak szolgáivá” lenni (18. vers). Időnként hallani olyan véleményt, hogy a tanítás nem számít, ha szeretet él bennünk. Ez igen erős leegyszerűsítése annak, ami távolról sem egyszerű. Egy korábbi tanulmányban is megállapítottuk, hogy Pált aggasztotta a galáciai gyülekezetben teret nyert hamis tanítás. Óvatosan bánjunk tehát az olyan kijelentésekkel, amelyek a helyes tanítás fontosságát csökkentik!

A bűn szolgái vagy az igazság szolgái: igen éles az ellentét. Ha a keresztségünk után vétkezünk, vajon ez azt jelenti, hogy nem nyertünk igazán üdvösséget? Hogyan világít rá 1Jn 1:8–2:1 igeszakasza arra, hogy mit jelent Krisztus követőjének, ugyanakkor esendőnek lenni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: