AMIKOR A BŰN URALKODIK

Milyen figyelmeztetést találunk Róm 6:12 versében?

Az „uralkodjék” szó jelzi, hogy Pál királyként mutatja be a bűnt. A görög eredetiben itt szereplő ige jelentése szó szerint az, hogy „királyként uralkodni.” A bűn túlságosan is kész uralkodni halandó testünkön, meghatározva magatartásunkat. Amikor Pál azt mondja: „ne uralkodjék tehát a bűn…”, arra utal, hogy a megigazult ember eldöntheti, engedi-e uralkodni a bűnt az életében. Itt lép be az akarat szerepe.

„Meg kell értened az akarat tényleges erejét. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes irányától függ. A választás képességét Isten megadta az embernek; tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből nem szeretheted Istent, mégis szabad választásodtól függ, hogy Őt szolgáld. Mihelyt átadod neki az akaratodat, Ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ily módon egész lényedet Krisztus Lelke uralja; szereteted Isten Fiában összpontosul, s gondolataid összhangban lesznek vele” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 36. o.).

Róm 6:12 versében a görög szó, amit úgy fordít Bibliánk, hogy „kívánságai”, jelentheti akár a jó, akár a rossz dolgok utáni „vágyakat”. Amikor a bűn uralkodik bennünk, rossz kívánságokat szül. Ha csak a saját erőnkkel küzdünk ellenük, e vágyak erősnek vagy akár legyőzhetetlennek bizonyulnak. A bűn kegyetlen zsarnok, nem elégszik meg, mindig többet követel. Csakis hit által, a győzelem ígéretét kérve kerekedhetünk felül e hajthatatlan zsarnokon.

A „tehát” szó igen fontos ebben a részben. Az előzményekre utal, különösen arra, ami a 10. és a 11. versben olvasható. A megkeresztelt ember már „az Istennek él”, vagyis Isten áll új élete középpontjában. A hívő Istennek szolgál, azt teszi, ami neki tetsző, így nem szolgálhat egyszerre a bűnnek is. Az ember „Istennek [él] a mi Urunk Jézus Krisztusban.”

Olvassuk el újra a mai tanulmányban található White-idézetet! Figyeljük meg, hogy milyen fontos a szabad akarat szerepe! Erkölcsi lényként szabad akarattal rendelkezünk; dönthetünk helyesen vagy rosszul, választhatjuk a jót vagy a rosszat, Krisztust vagy a világot. A következő huszonnégy órában figyeljük meg, hogyan élünk szabad akaratunkkal! Mi a tanulság abból, ahogy ezzel az ajándékkal élünk vagy éppen visszaélünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: