AMIKOR A BŰN URALKODIK

Milyen figyelmeztetést találunk Róm 6:12 versében?

Az „uralkodjék” szó jelzi, hogy Pál királyként mutatja be a bűnt. A görög eredetiben itt szereplő ige jelentése szó szerint az, hogy „királyként uralkodni.” A bűn túlságosan is kész uralkodni halandó testünkön, meghatározva magatartásunkat. Amikor Pál azt mondja: „ne uralkodjék tehát a bűn…”, arra utal, hogy a megigazult ember eldöntheti, engedi-e uralkodni a bűnt az életében. Itt lép be az akarat szerepe.

„Meg kell értened az akarat tényleges erejét. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes irányától függ. A választás képességét Isten megadta az embernek; tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből nem szeretheted Istent, mégis szabad választásodtól függ, hogy Őt szolgáld. Mihelyt átadod neki az akaratodat, Ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ily módon egész lényedet Krisztus Lelke uralja; szereteted Isten Fiában összpontosul, s gondolataid összhangban lesznek vele” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 36. o.).

Róm 6:12 versében a görög szó, amit úgy fordít Bibliánk, hogy „kívánságai”, jelentheti akár a jó, akár a rossz dolgok utáni „vágyakat”. Amikor a bűn uralkodik bennünk, rossz kívánságokat szül. Ha csak a saját erőnkkel küzdünk ellenük, e vágyak erősnek vagy akár legyőzhetetlennek bizonyulnak. A bűn kegyetlen zsarnok, nem elégszik meg, mindig többet követel. Csakis hit által, a győzelem ígéretét kérve kerekedhetünk felül e hajthatatlan zsarnokon.

A „tehát” szó igen fontos ebben a részben. Az előzményekre utal, különösen arra, ami a 10. és a 11. versben olvasható. A megkeresztelt ember már „az Istennek él”, vagyis Isten áll új élete középpontjában. A hívő Istennek szolgál, azt teszi, ami neki tetsző, így nem szolgálhat egyszerre a bűnnek is. Az ember „Istennek [él] a mi Urunk Jézus Krisztusban.”

Olvassuk el újra a mai tanulmányban található White-idézetet! Figyeljük meg, hogy milyen fontos a szabad akarat szerepe! Erkölcsi lényként szabad akarattal rendelkezünk; dönthetünk helyesen vagy rosszul, választhatjuk a jót vagy a rosszat, Krisztust vagy a világot. A következő huszonnégy órában figyeljük meg, hogyan élünk szabad akaratunkkal! Mi a tanulság abból, ahogy ezzel az ajándékkal élünk vagy éppen visszaélünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: