TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Zsidó és pogány” c. fejezetből 125-131. o. és „Hitehagyás Galáciában” c. fejezet, 252-255. o.; Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Az Izraelnek adott törvény” c. fejezetből 267-270. o. és „A törvény és a szövetségek” c. fejezetből 329-333. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „A választott nép” c. fejezet, 19-22. o.

Kétségtelen, hogy időnként az egyházunkban is tapasztalhatók küzdelmek, mint ahogyan széthúzás is, viszont ebben nincs semmi új. Sátán mindig is hadakozott az egyházzal. Már a kereszténység első napjaiban támadt megoszlás és nézeteltérés, és volt egy vitahelyzet, amit ha nem oldanak meg, az már a születése után lerombolhatta volna az egyházat. „A jeruzsálemi hívők közül származó hamis tanítók befolyása következtében a szakadás, a tévtan és az érzékiség gyorsan tért hódított a galáciai hívők között. E hamis tanítók a zsidó hagyományokat keverték az evangélium igazságával. Figyelmen kívül hagyták a jeruzsálemi gyűlés határozatait, unszolták a pogányok közül megtérteket a ceremoniális törvények betartására” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 252. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. A csoportban térjünk vissza a szerdai rész utolsó kérdéséhez! Milyen szükségtelen terheket helyezhet a gyülekezetünk másokra, vagy tehetjük ezt otthon mi magunk másokkal vagy önmagunkkal? Hogyan vehetjük észre, ha ez a helyzet? Vagy inkább az a veszély fenyeget, hogy a másik oldalra esünk át? Hogyan láthatjuk meg, ha az életstílusunkban, elveinkben túlzottan ellazultunk, annyira, hogy az életünk már nem tükrözi azt, amire Krisztus elhívott?

2. Mivel érvelnek, akik szerint a Tízparancsolat már nem kötelező a mai keresztények életében? Hogyan válaszolhatunk efféle állításokra? Lényegében miért rosszak az ilyen érvek? Mi az oka, hogy sokan, akik ezzel érvelnek, mégsem úgy élnek, mintha a Tízparancsolat érvénytelenségében hinnének?

3. Olvassuk el újból Gal 1:1-12 szakaszát! Figyeljük meg, mennyire egyértelmű, határozott és heves Pál érvelése az evangélium mellett? Ezek szerint ma, a pluralizmus és relativizmus korában miért kell sziklaszilárdan ragaszkodnunk a hitelveinkhez? Hogyan mutat rá ez is, hogy bizonyos tanításokból semmiképp sem engedhetünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: