POGÁNY HÁTTERŰ HÍVŐK

ApCsel 15:5-29 szerint milyen döntésre jutott a jeruzsálemi zsinat? Mivel érveltek?

A judaizálók követelték, hogy a pogányságból megtérők metélkedjenek körül és az egész ceremoniális törvényt tartsák be. „Ragaszkodtak ahhoz, hogy a zsidó törvények és szertartások bekerüljenek a keresztény vallás szertartásaiba” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 125-126. o.). A zsinat határozata azonban ezzel ellentétes lett.

Érdekes megfigyelni ApCsel 15:10 versében, hogy Péter a régi törvényeket elviselhetetlen „igaként” mutatja be. Vajon a nevezett törvényeket egykor elrendelő Úr igaként akarta azokat a népére helyezni? Aligha! Inkább az évek során bizonyos vezetők tették azzá, méghozzá szóbeli hagyományaikkal. Elérték, hogy az áldásul szánt törvények közül sok teher lett. A zsinat pedig úgy döntött, hogy megkímélik a pogány származású hívőket ezektől. Figyeljük meg, szó sem esett arról, hogy a pogány hátterű hívőknek ne kellene betartani a Tízparancsolatot! Vajon el tudnánk képzelni, hogy a zsinat elrendeli nekik a vér fogyasztásától való tartózkodást, miközben a házasságtörést, a gyilkosságot és hasonlókat tiltó parancsolatokat figyelmen kívül hagyhatták volna?

Milyen szabályokat vonatkoztattak a pogány származású hívőkre (ApCsel 15:20, 29), és miért pont ezeket?

A zsidó származású hívőknek ugyan nem kellett rákényszeríteniük saját szabályaikat és hagyományaikat a pogányságból megtérőkre, a zsinat azonban biztosítani akarta, hogy az egykori pogányok nem tesznek majd olyasmit, ami bántó lenne azoknak a zsidóknak a számára, akikkel Jézusban egyek lettek. Az apostolok és vének ezért megígérték, levélben képzik ki a pogány hátterű hívőket, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól, a paráználkodástól, a megfulladt állatok és a vér fogyasztásától. Némelyek szerint mivel külön nem említették a szombatot, bizonyára azt sem kellett a pogány származású hívőknek megtartani (persze a hazugságot vagy a gyilkosságot tiltó parancsolat sincs konkrétan megnevezve, tehát ez az érv nem áll meg).

Előfordulhat, hogy valamilyen módon mi is szükségtelen terheket helyezünk az emberekre, amelyek nem Istentől eredő parancsok, hanem a hagyományban gyökereznek? Ha igen, akkor hogyan történhet meg ez? Beszélgessünk szombaton erről a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: