IZRAEL TÖRVÉNYEI ÉS RENDELKEZÉSEI

Amennyire időnk engedi, fussuk át Mózes harmadik könyvét! (Nézzük meg például a 12., 16. és a 23. fejezetet!) Milyen gondolatok ébrednek bennünk, miközben olvassuk a sok szabályt, rendelkezést és rituálét? Az újszövetségi időkben miért nem lehetne ezek közül többet is betartani?

Mi könnyen soroljuk különböző kategóriákba az ószövetségi törvényeket: 1) erkölcsi törvény; 2) ceremoniális törvény; 3) polgári törvény; 4) rendeletek és ítéletek; 5) egészségügyi törvények.

Ez az osztályozás azonban részben mesterséges. A valóságban bizonyos kategóriák kapcsolódnak egymáshoz és jelentős az átfedés is közöttük. Az ókori emberek nem tekintették ezeket egymástól különállónak, távolinak. Az erkölcsi törvényt a Tízparancsolat foglalja össze (2Móz 20:1-17). Ez gyűjti össze az emberiség számára az erkölcsi követelményeket. A Biblia első öt könyve különböző szabályokban és döntésekben ezt a tíz elvet taglalja, alkalmazza. A kifejtés mutat rá, hogy mit jelentett Isten törvényének betartása különböző helyzetekben. A polgári törvények nem voltak függetlenek ettől, hiszen szintén az erkölcsi törvényen alapultak. Meghatározták az állampolgárok kapcsolatát a hatóságokkal és embertársaikkal, valamint megnevezték a különböző törvényszegések büntetését. A ceremoniális törvény szabályozta a szentélyben folyó szolgálatot, leírta a különböző áldozatokat és az egyének kötelességeit. Megnevezte az ünnepnapokat, meghatározta, hogyan kell megtartani azokat. Átfedés van az egészségügyi és a többi törvény között is. A tisztátalansággal kapcsolatos különféle rendeletek határozták meg, hogy ceremoniális értelemben mi tisztátalan, viszont ezen túlmenően higiéniai és egészségügyi elveket is tartalmaztak. A tiszta és tisztátalan húsokra vonatkozó törvények egészségügyi szempontokon alapszanak. Míg a zsidók általában e törvények összességét nagyjából egy, Istentől jövő csomagnak tekintették, gondolatban bizonyára tettek különbséget közöttük. A Tízparancsolatot maga Isten mondta el a népnek, ami miatt ezt különösen fontosnak tartották. A többi törvényt az Úr Mózes által adta. A szentélyre vonatkozó rituálét csak addig lehetett követni, amíg működött a szentély.

A polgári törvényeket, legalábbis nagy részüket nem lehetett érvényesíteni, miután a zsidóság elveszítette függetlenségét és más nép uralma alá került. A templom lerombolását követően számos ceremoniális törvényt sem lehetett megtartani, és a Messiás eljövetele után sok előkép már találkozott a képpel, így érvényét vesztette.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: