Luther Márton és a Galáciai levél

A reformáció 500. évfordulója kapcsán a protestáns világ arról emlékezik meg, hogy a Szentlélek vezetésével Luther Márton emberek millióihoz juttatott el olyan meghatározó bibliai igazságokat, amelyeket évszázadokon át babonaság és tradíció takart. Azt is mondhatnánk, hogy egy fél évezreddel ezelőtt a Galáciai levél (és a Római levél) lapjaiból maga a reformáció született meg. Luther Mártont először akkor érintette meg a hit általi megigazulás nagyszerű üzenete, amikor a Galáciai levelet olvasta. Ez a fontos igazság ébresztette fel a protestáns reformációt, aminek a következtében milliók szabadultak fel a teológiai és egyházi tévedések évszázadai után. Luther egészen megváltozott a könyvben olvasottaktól, és attól fogva a világ sem volt már ugyanolyan, mint addig.

Hosszú évszázadokkal Luther kora után a hetednapi adventisták is sokat köszönhetnek a Galáciai levélnek. E könyv tanulmányozása nyomán E. J. Waggoner és A. T. Jones segített az Adventista Egyháznak az 1880-as és ’90-es években újból felfedezni a hit általi megigazulás igazságát.

Mitől lett a Galáciai levél a reformáció gerince? Mivel tudta megérinteni oly sok ember szívét, ahogyan Luther Mártonét is? Ez az irat a Biblia minden más könyvétől eltérő módon közelít számos olyan témához, ami a keresztény lélek számára meghatározó. Pál itt tárgyal olyan témákat, mint a szabadság, a törvény szerepe a megváltásban, a hívő helyzete Krisztusban, a Lélektől vezérelt élet, valamint az az ősrégi kérdés, hogy a bűnös ember miképpen válhat igazzá a szent és igaz Isten előtt. Talán éppen ez a kérdés volt az, ami elindította Luther Mártont az úton, amiről azután soha nem tért le. E kérdések természetesen feltűnnek más könyvekben, mint pl. a Római levélben is, a Galáciai levél mégis más. Nemcsak azért, mert tömörebb, hanem mert témái gazdagságát erőteljesen személyes, szenvedélyes, pásztori hangvétellel írja, aminek még ma is érintenie kell azoknak a szívét, akik nyitottak Isten Lelkének a vezetésére.

Pál levele személyesen szól hozzánk, azonban jobban megérthetjük, ha tisztában vagyunk az eredeti történelmi helyzettel, amelyben a Szentlélek vezetése alatt írt az apostol. Sok kutató úgy véli, hogy a Galáciai levél lehetett a legkorábbi Pál levelei közül. Kr. u. 49-ben írta az apostol, röviddel a híres jeruzsálemi zsinat után (ApCsel 15. fejezet), tehát ez lehet a legrégebbi, ismert keresztény dokumentum. Amint Az apostolok cselekedetei és Pál levele a galatákhoz is világossá teszi, az őskeresztény egyház heves csaták között találta magát az üdvösség kérdését illetően – kiváltképp a pogány hátterű hívők esetében. A judaizálókként ismert zsidó csoport szerint a pogányok számára az egyedül Jézusba vetett hit nem elegendő. Azt hirdették, hogy a pogányoknak előbb körül kell metélkedni és követniük kell a mózesi törvényeket (ApCsel 15:1). Nem meglepő tehát: amikor Galáciában a pogány hátterű hívőkből Pál gyülekezetet alapított, a judaizálók közül többen odautaztak „helyrehozni a dolgokat”.

Pál igen hevesen reagált, amikor a problémának hírét vette. Felismerte: a hit és a cselekedetek általi megváltás hamis evangéliuma azzal fenyeget, hogy aláássa Krisztus művét, ezért az evangélium védelmében szenvedélyes üzenetet írt a galatáknak. A hamis tanítást a legerősebb szavakkal nevezte annak, ami valójában volt: legalizmusnak, tisztán-szimplán törvényeskedésnek.

A negyedévi Bibliatanulmányunk arra hív, hogy kövessük Pál apostol útját, aki kérleli a galáciabelieket: maradjanak hűségesek Jézushoz. Ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy elgondolkodjunk arról, mi magunk hogyan értjük azokat az igazságokat, amelyek a bibliai evangélium újra felfedezéséhez vezettek, és amelyek ismeretében Luther Márton végleg elszakadt Rómától.

Dr. Carl Cosaert a Walla Walla Egyetem professzora a Washington állambeli College Place-ben. Szakterülete az Újszövetség és az őskeresztény egyház élete.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 16.40 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: