TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A Golgota keresztje dacol minden földi és pokolbéli erővel, és végezetül legyőzi azokat. A kereszt a központja minden befolyásnak, innen indul ki minden hatás. A kereszt a figyelem igazi középpontja, mert Krisztus azon áldozta fel az életét az emberiségért. Azért vállalta ezt az áldozatot, hogy visszaállítsa az embert eredeti tökéletes állapotába; azért, hogy egészen megváltozhasson az ember jelleme, győztes lehessen.

Aki Krisztus erejével legyőzi Isten és az ember hatalmas ellenségét, az el nem bukott angyalok felett kap helyet a mennyei udvarban.

Krisztus kijelentette: »És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok« (Jn 12:32). Ha a kereszt nem talál kedvező fogadtatást, akkor megteremti azt. Az egymást követő nemzedékek az adott kornak szóló igazságot mindig is jelenvaló igazságként ismerhették meg. A kereszten függő Krisztusban »irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást« (Zsolt 85:11). Ez az, ami alapjaiban megváltoztatja a világot” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1113. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mi a jelentősége annak, hogy Pál Isten kegyelmére utalva kezdi és fejezi is be a levelét (Gal 1:3; 6:18)?

2) Pál úgy fogalmazott, hogy „megfeszíttetett” a világnak (Gal 6:14). Hogyan viszonyuljanak tehát a keresztények a világhoz ma? Hogyan vélekedjenek a környezetvédelem, a fajgyűlölet, az abortusz stb. kérdéseit illetően, ha már „meghaltak” a világnak?

3) Honnan tudhatja az ember, hogy „új teremtés” lett-e?

4) A negyedév során tanultak alapján miként foglalnánk össze Pál nézeteit a következő témákkal kapcsolatban: a törvény, a törvény cselekedetei, a hit általi megigazulás, a régi és az új szövetség, Krisztus munkája és a keresztény élet természete?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az igazi vallás lényege nem a külső cselekedetekben, hanem a szív állapotában van. Ha az ember valóban átadja szívét Istennek, fejlődése során az élete mind inkább tükrözni fogja Krisztus jellemét. Fontos, hogy a szívünkben Krisztus uralkodjon. Amikor ez megtörténik, az összes többit magával hozza.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: