BEFEJEZŐ MEGJEGYZÉSEK (Galata 6:16-18)

Pál áldását adja azokra, „akik e szabály szerint élnek” (Gal 6:16). A szövegösszefüggés értelmében vajon milyen „szabály” az, amire gondol?

A „szabály”-nak fordított görög szó alatt szó szerint olyan egyenes rudat vagy botot értettek, amit a kőművesek vagy az ácsok használtak a mérésnél. Később átvitt értelemben vonatkoztatták ezt a szót az olyan mércére, amihez viszonyítva értékeltek dolgokat. Az újszövetségi kánon alatt az Újtestamentum huszonhét könyvét értik, amelyeket mérvadónak fogadnak el az egyház hitét és gyakorlatát illetően, ha tehát egy tanítás nem éri el az e könyvekben foglalt szintet, akkor elfogadhatatlan.

Mit értett Pál azon, hogy „én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom” (Gal 6:17; 2Kor 4:10; 11:23-29)? Miért írja, hogy „senki nékem bántásomra ne legyen”? Talán Gal 6:14 segít megtalálni a választ?

A bélyeg szó a görög stigmata kifejezésből ered, mint ahogy a mi stigma szavunk is. Az apostol talán arra az általános gyakorlatra utalt, hogy a rabszolgákat uruk bélyegével azonosították. Esetleg bizonyos misztériumvallások követőinek a szokására célozhatott, akik odaadásuk bizonyítékául valamilyen jelet vettek magukra. „Az »Úr Jézusnak bélyegei« kifejezéssel Pál kétségkívül azokra a sebhelyekre utal, amelyeket az üldöztetés és a nehézségek hagytak a testén (lásd 2Kor 4:10; 11:24-27). Ellenfelei erőltették, hogy a pogányok közül megtértek a judaizmus vállalásának jeleként fogadják el a körülmetélés szokását. A Pál testén lévő bélyegek azonban bemutatják, hogy ő kinek a szolgája lett. Másnak nem fogad hűséget, csak Krisztusnak… Azok a sebek szóltak a legékesebben Krisztus iránti odaadásáról, amelyeket ellenségei ütöttek rajta, míg a Mester szolgálatában tevékenykedett” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 989. o.).

Milyen bélyegeket viselünk (akár fizikai, akár más értelemben véve), amelyeket a Jézusba vetett hitünkért kaptunk? Azaz, milyen árat kellett fizetnünk a hitünkért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: