ÚJ TEREMTÉS

Pál nyomatékosan kijelenti, hogy a keresztény életében központi helye van Krisztus keresztjének, majd rátér evangéliumi üzenetének másik alapvető tantételére: a hit általi megigazulásra.

Amint az egész negyedévben láttuk, Pál lényegében szembeállította a körülmetélést az evangéliummal, de nem magát a szokást ellenzi. Több határozott kijelentést is tett a körülmetélés ellen (Gal 5:2-4), mégsem arra a következtetésre akarja a galáciai hívőket vezetni, hogy a körülmetéletlenség állapota kedvesebb Istennek, mint a körülmetéltség. Itt nem erről van szó, hiszen az ember lehet éppen olyan törvényeskedő azzal kapcsolatban, amit megtesz, mint azzal, amit nem tesz meg. Lelki értelemben véve nem magáról a körülmetélés kérdéséről van szó. Az igazi hit sosem a külső magatartásban gyökerezik, hanem az emberi szív állapotában. Amint Jézus mondta, lehet valaki kívül gyönyörű, belül, lelkileg azonban velejéig romlott (Mt 23:27).

Mit jelent az, ha valaki új teremtés (2Kor 5:17; Gal 6:15)? Mi magunk hogyan tapasztaltuk ezt?

A „teremtés”-nek fordított görög szó a ktisis. Utalhat egyetlen „teremtményre” (Zsid 4:13) vagy az egész teremtett világra (Róm 8:22), de mindkét esetben a Teremtő tettét jelöli, ez Pál szavainak a lényege. Nem lehet emberi erőfeszítéssel (körülmetéléssel vagy bármi mással) elérni, hogy valaki „új teremtés” legyen. Ezt az állapotot Jézus újjászületésnek nevezi (Jn 3:5-8). Az újjászületés Isten tette: a lelkileg holt emberbe lelki életet lehel. Ez egy újabb hasonlat arra a megmentő cselekedetre, amit Pál jellemzően hit általi megigazulásnak nevez.

2Kor 5:17 versében még részletesebben utal arra, hogy mi is az új teremtés. Elmondja: ha az ember új teremtés lett, az sokkal többet jelent annál, hogy a mennyei feljegyzésekben máshová kerül a neve, mert már a jelenben megváltozik az élete. „A megtérés egész folyamata idetartozik: a Szentlélek újjáteremtő munkája bűnbánatra és hitre vezet, a régi énnek való meghalás és az új életben való megelevenedés napi folyamata, a szentségben való folyamatos növekedés révén végül egyre inkább hasonlóvá válunk Krisztushoz” (Timothy George: The New American Commentary: Galatians. Nashville, Tenn., 1994, Broadman & Holman Publishers, 438. o.).

Persze nem az igazít meg, hogy új teremtéssé válunk. Inkább ez a gyökeres változás mutatja meg félreérthetetlenül, hogy mit jelent a megigazulás.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: