PÁL KÉZÍRÁSA

Vessük össze Pál utolsó megjegyzéseit Gal 6:11-18 verseiben azzal, ahogy a többi levelét zárja! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találunk? (Lásd Róma, 1 és 2Korinthus, Efézus, Filippi, Kolossé, 1 és 2Thesszalonika befejező szavait!)

Pál záró megjegyzései nem mindig egyformák, de számos közös elem található bennük: 1) bizonyos emberek köszöntése; 2) befejező intések; 3) saját kezű aláírás; 4) záró áldás. Amikor e jellemzőket összevetjük a galáciai levél utolsó megjegyzéseivel, jelentős különbségekre lehetünk figyelmesek.

Először is Pál többi levelétől eltérően a Galáciai levélből hiányoznak a személyes köszöntések. Miért? Hiányzik a levél elején a másutt megszokott hálaadás is, tehát valószínűleg ez is újabb utalás arra, hogy feszültebbé vált Pál és a galáciaiak kapcsolata. Az apostol udvarias, de formális.

Másodsorban tudnunk kell azt is, hogy Pál rendszerint egy írnoknak diktálta a leveleit (Róm 16:22), végül általában átvette a tollat és a saját kezével írt néhány befejező szót (1Kor 16:21). Ám a Galáciai levél esetében eltért a szokásától. Amikor átveszi a tollat az írnoktól, még mindig annyira foglalkoztatja a galáciai helyzet, hogy többet ír, mint máskor. Egyszerűen nem tudja úgy letenni a tollat, hogy ne kérlelné még egyszer a galáciai hívőket: forduljanak el balgaságaiktól.

Gal 6:11 versében az apostol kihangsúlyozza, hogy nagy betűkkel ír. Nem tudni, ezt pontosan miért is tette. Egyes elképzelések szerint nem a betűk méretére, inkább szabálytalan formájára utalhatott, mert vagy annyira elnyomorodott a keze az üldöztetések következtében, vagy a sátorkészítéstől vált olyan bütykössé, hogy képtelen volt pontosan formálni a betűket. Mások szerint ez a megjegyzés újabb bizonyíték arra, hogy meggyengült a látása. Mindkét feltételezés valószínűsíthető, mégis kézenfekvőbbnek tűnik, hogy Pál azért írt szándékosan nagy betűkkel, mert ismét alá akarta húzni, ki akarta hangsúlyozni gondolatait. Mint amikor mi úgy kívánunk nyomatékosítani egy fontos szót vagy elvet, hogy aláhúzzuk, dőlten, esetleg NAGYBETŰKKEL írjuk.

Pál tehát mindenképpen azt akarta, hogy olvasói hallgassanak figyelmeztetéseire és tanácsaira.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: