Dicsekedés a keresztben

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 6:1-6; 12:1-8; 2Korinthus 4:10; 5:17;

11:23-29; Galata 6:11-18

„Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak” (Gal 6:14).

A Galáciai levél tanulmányozása igen feszített volt, mert maga a levél is felettébb komoly témákat tárgyal. Pál elhívatottsága tudatában, az általa hirdetett igazságról meggyőződve (végtére is az Úrtól vette az igazságot, ahogy számos alkalommal ki is fejezte) az ószövetségi próféták ihletett szenvedélyességével írt, mint Ézsaiás, Jeremiás és Hóseás. A maguk korában ők is kérlelték Isten népét, hogy forduljanak el tévedésüktől. Pál szintén ezt tette.

A közvetlen körülmények ugyan különböztek, ám Jeremiás szavai végeredményben éppúgy illettek a galáciaiakra, mint a próféta napjaiban élőkre: „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr” (Jer 9:23-24).

Az emberi bölcsesség, gazdagság dicsősége sehol nem tűnik annyira hiábavalónak és haszontalannak, mint Krisztus keresztje előtt. Pál pedig pontosan a keresztre irányítja tévútra tért galáciai nyája figyelmét.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: