TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Isten Lelke a gonoszságot a lelkiismeret uralma alatt tartja. Amikor az ember önmagát felmagasztalva a Lélek hatásától elzárkózik, a gonoszság termését aratja. Az ilyen embert a Lélek egyre kevésbé és kevésbé tudja visszatartani attól, hogy az engedetlenség magvait vesse. A figyelmeztetés mind kevésbé fog rajta. Az ilyen ember fokozatosan elveszíti istenfélelmét. A testnek vet, romlást fog aratni. Érik a termés, aminek a magját ő maga vetette el. Megveti Isten szent parancsolatait, hússzíve kőszívvé dermed. Az igazsággal szembeni ellenállás megszilárdítja a bűnben. Az özönvíz előtti világban azért terjedt el annyira a törvénytelenség, a bűnözés és a kegyetlenkedés, mert az emberek a gonoszság magvait szórták. Mindenkinek tudnia kell arról az erőről, ami az ember lelkét rombolja. Nem azért következik ez be, mert Isten így rendelkezett volna az emberre vonatkozóan. Az Úr senkit nem tesz lelkileg vakká. Elegendő világosságot és bizonyítékot ad ahhoz, hogy képesek legyünk különbséget tenni az igazság és a tévedés között, de nem kényszerít az igazság elfogadására. Mindenki szabadon választhatja a jót, vagy választhatja a rosszat. Ha az ember elzárkózik a bizonyítéktól, ami elegendő ahhoz, hogy ítéletét helyes irányba terelje, és egyszer a gonoszságot választja, a második alkalommal már készségesebben fogja ugyanazt tenni. Harmadszorra még messzebb távolodik Istentől, és azt választja, hogy Sátán oldalára áll. Egészen addig halad így, amíg teljesen meg nem szilárdul a gonoszságban, elfogadja a hazugságot és igazságként ragaszkodik hozzá. Ellenállásának aratása ekként érik be” (Ellen White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1112. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gyakorlati értelemben mit jelent „útbaigazítani” a bűnbe esett hittestvért? Az elkövetett bűn természete mennyiben befolyásolja a gyógyulás folyamatát? Vajon a helyreigazítás azt jelenti, hogy minden oda kerül, ahol azelőtt volt?

2) Vannak olyan terhek, amelyeket ki-ki csak maga hordozhat (Gal 6:5). Hogyan dönthetjük el tehát, mikor kell segítségért folyamodnunk?

3) Milyennek tűnik gyülekezetünk a Galáciai levél 6. fejezetében olvasottak fényében? Személyesen mit tehetünk a változás érdekében?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten az egyház krisztusi lelkülete által érezteti jelenlétét népe között. Abban is megmutatkozik, ahogy a vétkezőknek megbocsátanak, helyreigazítják őket; ahogy a próbákban segítik egymást; ahogy szándékos jóindulattal fordulnak nemcsak egymás felé, hanem mindenki más felé is.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: