TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A keresztény élete nem zökkenőmentes. Kemény csatákat kell megvívnia, komoly kísértések támadják. „A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen” (Gal 5:17). A földi történelem végéhez közeledve az ellenség támadásai mind megtévesztőbbek, csábítóbbak lesznek, egyre hevesebbé és gyakoribbá válnak. Aki elutasítja a világosságot és az igazságot, egyre inkább megkeményedik és érzéketlenné válik, mind keserűbben fordul azok ellen, akik szeretik Istent és parancsolatait megtartják” (Ellen White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1111. o.).

„A Szentlélek hatása az, hogy Krisztus a szívünkben él. Nem látjuk Krisztust, nem beszélünk vele, de Szentlelke mindenütt közel van hozzánk. Munkálkodik mindenkiben és mindenki által, aki elfogadja Krisztust. Akiben Isten Szentlelke él, abban megmutatkozik a Lélek gyümölcse – szeretet, öröm, béke, béketűrés, szívesség, jóság, hűség” (i. m. 1112. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszélgessünk még a test kívánságainak megfeszítéséről! Mit jelent ez? Hogyan tehetjük meg? Milyen gyakran kell ezt tennünk? Vajon miért használt Pál ilyen erős kifejezést? A „megfeszíteni” ige mire utal az énünkkel folytatott küzdelem nehézségével kapcsolatban?

2) Mi az emberi erő szerepe a Lélek gyümölcse megtermésében? Mit mondhatunk erről saját tapasztalatunk alapján?

3) Pál leszögezi, hogy aki „a testnek cselekedeteit” gyakorolja, nem örökli Isten országát. Hogyan hozhatjuk ezt összhangba azzal a kijelentésével, miszerint nem cselekedetek által, hanem hit által üdvözülünk?

4) Az Úrral való járásunk terén mi jelenti a legnagyobb küzdelmet számunkra? Vajon nem a bűn és az, ahogyan az Istennel való kapcsolatunkra hat? Ugyan melyik kereszténynek nem fájt már az elidegenedés, a kétely, a csalódás a bűn miatt, talán leginkább azért, mert Isten megígérte, hogy legyőzhetjük a bűnt? Miért kell mindig emlékeznünk rá, hogy üdvösségünk záloga az, amit Jézus tett értünk?

ÖSSZEFOGLALÁS: Minden hívőben harc dúl a test kívánságai és a Lélek kívánságai között, a keresztény életét mégsem kell feltétlenül a kudarcnak jellemeznie. Krisztus legyőzte a bűn és a halál hatalmát, ezért a keresztény életében uralkodhat a Lélek, naponta betöltve bennünket Isten kegyelmével. Ez a kegyelem tehet képessé a testi vágyak fölötti uralkodásra.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: