A LÉLEK GYÜMÖLCSE (Galata 5:22-24)

„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 5:22-23). Hogyan tükröződik a Lélek gyümölcse a Tízparancsolat betartásában? Lásd még Mt 5:21-22, 27-28; 22:35-40!

A Tízparancsolat nem egy választható lehetőség a szeretet helyett, hanem arra vezet rá, hogyan is gyakoroljuk a szeretetet Isten és az emberek iránt. A szeretet ugyan a törvény betűje felett áll, mégsem ellentétes magával a törvénnyel. Épp olyan értelmetlen volna a gondolat, hogy az Isten és az ember iránti szeretet hatályon kívül helyezi a Tízparancsolatot, mintha azt mondanánk, hogy a természet szeretete közömbösíti a gravitáció törvényét.

Továbbá a test cselekedeteinek tizenhét, egyszavas felsorolása szemben áll a Lélek gyümölcsének kilenc nemes erényével. A teológusok általában megegyeznek abban, hogy e kilenc erény háromszor hármas csoportokba osztható, a felsorolásuk rendjét illetően azonban már nem olyan nagy az egyetértés. Vannak, akik a hármas számban közvetlen utalást látnak a Szentháromságra, mások szerint a három hármas azt mutatja, hogyan kell viszonyulnunk Istenhez, a másik emberhez és végül önmagunkhoz. Megint mások úgy értelmezik ezt a felsorolást, mint ami Jézust mutatja be. Mindegyik nézetben van némi igazság, mégis az a legfontosabb szempont, amiről nem szabad megfeledkezni, hogy Pál milyen fontosságot tulajdonít a szeretetnek a keresztény életében.

Nem véletlen, hogy az apostol a kilenc érték közül a szeretetet említi elsőként. Gal 5:6, 13 verseiben már rávilágított a szeretet központi szerepére, és másutt is az értékek közé sorolta (2Kor 6:6; 1Tim 4:12; 6:11; 2Tim 2:22). Az összes többi erény megtalálható nem keresztény forrásokban is, a szeretet azonban jellemzően keresztény tulajdonság. Mindez arra utal, hogy a szeretet nem csupán egy erény a sok közül, hanem olyan sarkalatos keresztény érték, ami az összes többi kulcsa. A szeretet a Lélek kiemelkedő gyümölcse (Róm 5:5; 1Kor 13:13), fontos, hogy meghatározó legyen minden keresztény életében és viselkedésében (Jn 13:34-35), még ha időnként nehéz is gyakorolni.

Mennyi önmegtagadás szükségeltetik a szeretethez? Lehetséges szeretni önmagunk megtagadása nélkül? Mire tanít Jézus a szeretettel és az önmegtagadással kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: