A TEST CSELEKEDETEI

A test és a lélek szembenállásának ismertetése után Pál Gal 5:18-26 verseiben részletezi a küzdelem természetét, méghozzá az erkölcsi vétségek és erények felsorolásával. Úgy a zsidó, mint a görög-római irodalomban hagyománya volt a vétségek és erények számbavételének. A listákban megnevezték a kerülendő és a követendő viselkedési formákat.

Az alábbi szakaszokban figyelmesen tanulmányozzuk a vétkek és az erények felsorolását! A Gal 5:19-24 verseiben található páli felsorolás mennyiben különbözik a következőktől, ill. mennyi hasonlóságot fedezünk fel közöttük (Jer 7:9; Hós 4:2; Mk 7:21-22; 1Tim 3:2-3; 1Pt 4:3; Jel 21:8)?

Pál nagyon is jól ismerte a vétkek és erények felsorolásait, de a Galáciai levélben eltérő módon kezeli a két listát. Először is, noha szembeállítja őket, mégis másként utal rájuk. A vétkek felsorolását így nevezi: „a testnek cselekedetei”, az erényekre pedig azt mondja, hogy „a Léleknek gyümölcse”. Ez lényeges különbség. „A test követel, míg a Lélek gyümölcsöt terem. Az egyik lista az izgatott, parancsoló önteltség légkörét terjeszti és fékevesztett dőzsölésre késztet, a másik inkább a többiekre figyel, higgadt, lendületes, megbízható. Az egyikben az emberi manipuláció mutatkozik meg, a másikban pedig Isten az, aki alkalmassá tesz, kegyelmével felövez és megerősít abban a tudatban, hogy a felelősségteljes magatartás forrása a belső átalakulás (James D. G. Dunn: The Epistle to the Galatians. Peabody, Mass., 1993, Hendrickson Publishers Inc., 308. o.). A második érdekes különbség Pál két felsorolása között, hogy a vétkekről következetesen többes számban ír: „a testnek cselekedetei”, míg „a Léleknek gyümölcse” egyes számban jelenik meg. Ez a különbség is arra utalhat, hogy a test szerinti élet csak megoszlást, zavart, széthúzást és egyenetlenséget kelt. Ezzel szemben a Lélek szerinti élet megtermi a Lélek egy gyümölcsét, ami kilenc, az egységet erősítő tulajdonságban nyilvánul meg. Ezzel kapcsolatban egyesek úgy érvelnek, hogy valójában nem számít, mit gondol Istenről az ember, csak legyen őszinte. Ez azonban igencsak távol áll az igazságtól. A vétkek páli felsorolása ennek épp az ellenkezőjét sejteti. A torz istenkép ferde elképzelésekhez vezet a nemi élettel, a vallással, az erkölccsel kapcsolatban, ami azután mind rombolja az emberi kapcsolatokat, és végeredményben az örök élet elvesztéséhez is vezethet (Gal 5:21).

Tekintsük át a vétkek listáját! A felsoroltak mindegyike hogyan hágja át a Tízparancsolat egy vagy több rendelkezését?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: