LÉLEK SZERINT JÁRNI

Olvassuk el Gal 5:16 versét! A „járás” fogalma hogyan kapcsolódik a hittel teljes élethez (5Móz 13:4-5; Róm 13:13; Ef 4:1, 17; Col 1:10)?

A „járás” az Ószövetségből vett hasonlat, az ember magatartására utal. Pál a leveleiben gyakran él ezzel a képpel, amikor a keresztény életmódra jellemző viselkedést kívánja bemutatni. E kifejezés használata valószínűleg kapcsolódik az őskeresztény egyház első elnevezéséhez is. Még mielőtt Jézus követőit keresztényeknek hívták volna (ApCsel 11:26), egyszerűen „az út” követőiként utaltak rájuk (Jn 14:6; ApCsel 24:14). Ez azt sejteti, hogy a kereszténységet már a kezdeti időkben sem pusztán teológiai hitrendszernek tekintették, amelynek középpontjában Jézus áll, hanem egyfajta „útnak”, amin „járni” kell.

Mennyiben különbözik az ószövetségi utalásoktól az, ahogy Pál él ezzel a hasonlattal? Vö. 2Móz 16:4; 3Móz 18:4; Jer 44:23 verseit Róm 8:4; Gal 5:16, 25 verseivel!

Az Ószövetség a magatartást nem egyszerűen „járásnak”, hanem „a törvény szerint való járásnak” nevezte. A halakhah olyan jogi kifejezés, amellyel az izraeliták a törvényben és az atyák rabbinikus hagyományaiban található szabályokra, rendelkezésekre utalnak. Általában úgy fordítják, hogy „a zsidó törvény”, de a „járni” héber szóból ered.

Pál azt tanácsolja, hogy „a Lélek szerint járjatok”, de ezzel nem veti el a törvény iránti engedelmességet. Nem arra céloz, hogy a keresztényeknek a törvényt megszegve kellene élni. Nem ellenzi a törvényt, sem annak betartását, csak a törvényeskedést, ami gyakorlatilag a törvény helytelen alkalmazása. Isten őszinte engedelmességet vár, ami külső nyomással, kényszerrel sosem érhető el, csak a Lélek belső késztetésére következik be (Gal 5:18).

Mi a tapasztalatunk a „Lélek szerint való járás” terén? Hogyan történik? Milyen szokások akadályozzák?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: