TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az őszinte hit mindig szeretet által hat. Ha a Golgotára tekintünk, nem a lelkünket akarjuk lecsendesíteni a tétlenséggel. Nem elaltatjuk magunkat, hanem hitre jutunk Jézusban, cselekvő hitre, ami megtisztítja a lelket az önzés mocskától. Amikor hit által Krisztusba kapaszkodunk, épp akkor kezdődik el a munkánk. Minden embernek vannak romlott és bűnös szokásai, amelyeket erős küzdelemmel le kell győzni. Isten mindenkitől el­várja, hogy megharcolja a hit harcát. Krisztus követője nem lehet ravasz az üzletben, nem lehet keményszívű, irgalmatlan, nem beszélhet durván, nem lehet nagyképű, öntelt. Nem hatalmaskodhat, nem mondogathat oda, nem lehet elítélő, bírálgató.

A szeretet munkája a cselekvő hitből fakad. A Biblia vallása szüntelen munkálkodást jelent. »Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat« (Mt 5:16); »félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből« (Fil 2:12-13).

Igaz, szorgos tevékenységünk önmagában nem biztosítja üdvösségünket, de az is igaz, hogy a Krisztushoz kapcsoló hit tevékenységre készteti az embert” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1111. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszéljük meg a csütörtöki rész utolsó kérdését a csoportban! A legtöbben melyik lehetőséget találják könnyebbnek? Miért? Mit jelent a törvény betöltése? A válaszunk mire utal ezzel kapcsolatban?

2) Pál szerint a hit szeretet által „munkálkodik”. Mit ért az apostol ezen?

3) Mit jelent az, ha az ember arra használja a Krisztusban nyert szabadságát, hogy belemerüljön a bűnbe? Miért olyan könnyű ezt tenni? Milyen csapdába esik, aki így gondolkodik (lásd 1Jn 3:8)?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az evangélium meghatározására Pál előszeretettel használja a szabadság szót. Ebbe beletartozik az, amit Krisztus tett értünk, amikor a világ szolgaságából megszabadított bennünket, de az is, ahogyan a keresztény életünket élnünk kell. Vigyázzunk, nehogy a szabadságunk vagy a törvényeskedés, vagy a szabadosság áldozatául essen! Krisztus nem azért tett szabaddá bennünket, hogy önmagunkat szolgáljuk. Azt kívánja tőlünk, hogy az emberek szolgálatára szánjuk az életünket.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: