AZ EGÉSZ TÖRVÉNY BETÖLTÉSE (Galata 5:13-15)

Pál inkább negatívan szól az egész törvény megtartásáról (Gal 5:3), a 14. versben pedig pozitív módon utal a törvény „beteljesedésére”. Hogyan egyeztethető össze e kettő? Vö. Róm 10:5, Gal 3:10, 12, 5:3 verseit Róm 8:4, 13:8, Gal 5:14 verseivel!

Sokan ellentétesnek tartják Pál negatív töltetű megjegyzését a törvény megtartására vonatkozóan azzal, amit elismerően ír a törvény beteljesedéséről, pedig valójában nincs ellentmondás. A megoldás: az apostol szándékosan használja e két kifejezést arra, hogy érzékeltesse a különbséget a törvényhez való keresztény hozzáállás két módja között. Fontos például, hogy sosem használja a „törvényt megtartani” kifejezést pozitív módon szólva, mert ezt kizárólag azoknak a téves magatartására vonatkoztatja, akik a törvény alatt élnek és megpróbálják Isten elismerését kivívni a „törvény cselekedeteivel”.

Ez nem azt jelenti, hogy aki üdvösségre lelt Krisztusban, az nem engedelmeskedik. Ennél semmi nem állhat távolabb az igazságtól! Pál szóhasználatával kifejezve: az ilyen ember „betölti” a törvényt. Az igazi keresztény életmód sokkal többet jelent csupán a törvény külsőleges cselekedeteinél – a törvény „betöltését” jelenti. Azért használja az apostol a „betölteni” szót, mert ez jóval túlmutat a cselekvésen. Az engedelmességnek ez a formája Jézusban gyökerezik (lásd Mt 5:17). Nem elfordulás a törvénytől és nemcsak a szeretetre való leegyszerűsítése a törvénynek. Engedelmessége által a hívő tapasztalhatja az egész törvény valódi szándékát és jelentését.

Pál szerint mi az egész törvény lényege (3Móz 19:18; Mt 19:19; Mk 12:31, 33; Róm 13:9; Jak 2:8)?

Az apostol kijelentése a Galáciai levélben valójában Mózes harmadik könyvéből származik, azonban abban gyökerezik, ahogyan Jézus idézte azt. Persze nem Jézus volt az egyedüli zsidó tanító, aki az egész törvény összefoglalásaként utalt e versre. A Jézus előtt nagyjából egy nemzedékkel élt Hillel rabbi így fogalmazott: „Amit utálatosnak tartasz, ne tedd a felebarátoddal; ez az egész törvény.” Jézus megközelítése azonban ettől gyökeresen különbözött (Mt 7:12), nemcsak a megfogalmazás pozitív módjában, hanem azt is bemutatta, hogy a törvény és a szeretet nem összeegyeztethetetlen egymással. Szeretet nélkül a törvény üres és hideg; a törvény nélkül a szeretetnek nincs iránya.

Mi könnyebb és miért? Szeretni az embereket vagy egyszerűen betartani a Tízparancsolatot?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: