A TÖRVÉNYESKEDÉS VESZÉLYES KÖVETKEZMÉNYEI (Galata 5:2-12)

Az apostol szavainak fontosságát érzékelteti az is, ahogy Gal 5:2-12 szakaszát bevezeti. „Ímé, én Pál mondom néktek” (Gal 5:2). Mintha ezzel azt fejezné ki, hogy nem hiábavalóságokat mond. Nemcsak egyszerűen olvasói figyelmét kívánja felkelteni, hanem apostoli tekintélyére is utal. Meg akarja velük értetni, hogy ha a pogányok az üdvösség érdekében alávetik magukat a körülmetélésnek, tisztában kell lenniük döntésük veszélyes következményeivel.

Mire figyelmeztet Pál Gal 5:2-12 verseiben a körülmetélkedés egész kérdésével kapcsolatban?

Ha valaki úgy próbálja meg elnyerni Isten kegyét, hogy elfogadja a körülmetélkedést, akkor kötelezi magát az egész törvény betartására – ez az első, ami ebből következik. A 2. és 3. versben Pál érdekes szójátékkal él. Elmondja: Krisztus nem használ neki (ophelesei), hanem tartozni fog (opheiletes) a törvénynek. Ha valaki a törvény szerint akar élni, nem választhatja ki tetszőlegesen, hogy éppen mely előírásokat kívánja betartani.

A második pedig, hogy „elszakad” Krisztustól. Amikor a cselekedetek általi megigazulást választja, elutasítja Isten útját, a Krisztus általi megváltást. „Nem járhatjuk mindkét utat. Lehetetlen elfogadni Krisztust – amivel elismerjük, hogy képtelenek vagyunk önmagunkat megmenteni –, miközben körülmetéltetünk, azt állítva, hogy meg tudjuk menteni magunkat” (John R. W. Stott: The Message of Galatians. Leicester, England, 1968, InterVarsity Press, 133. o.).

Pál harmadik kifogása a körülmetéléssel szemben, hogy hátráltatja a lelki fejlődést. Itt a futó hasonlatával él, akinek a célba érését szándékosan akadályozzák. A görög kifejezés, amit Károli a „gátolni” szóval fordít (7. vers), a katonai körökben „útfelbontásra, híd lerombolására vagy az ellenség útjába tett akadály kitételére utalt, amivel fel akarták tartóztatni az előrenyomulásukat” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 978. o.).

Végezetül pedig a körülmetélés eltörli „a kereszt botrányát”. Hogyan? A körülmetélkedésnek az az üzenete, hogy az ember képes önmagát megmenteni, ami legyezgeti az ember büszkeségét. A kereszt üzenete azonban letöri az emberi büszkeséget, mert be kell ismernünk, hogy teljes egészében Krisztustól függünk. Az apostolt annyira felháborította a körülmetélkedéshez való ragaszkodás, hogy azt mondja, bárcsak „kimetszenék” magukat, akik ezt erőltetik. Kétségkívül erős megfogalmazás, de a hangnem azt érzékelteti, hogy Pál milyen komolynak tartja ezt a kérdést.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: