A KERESZTÉNY SZABADSÁG TERMÉSZETE

Gal 5:1 versében Pál felszólítja a galáciai hívőket, hogy álljanak erősen a szabadságban. Ugyanakkor azt is kifejezi, hogy Krisztus szabadította meg őket. Miért álljanak tehát a keresztények erősen a szabadságukban? Azért, mert Krisztus már szabaddá tette őket. Más szóval, a szabadság annak az eredménye, amit Krisztus megtett értünk. Pál leveleire jellemző az a séma, hogy a tényközlést követi egy felszólítás (1Kor 6:20; 10:13-14; Kol 2:6). Több kijelentést tesz Róma 6. fejezetében Krisztusban való állapotunkra vonatkozóan, mint amilyen ez is: „Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszíttetett” (6. vers). Ennek alapján felszólít: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben” (12. vers). Más szóval: „Váljatok azzá, amivé már Krisztusban lettetek!” Az evangélium szerinti élet nem terhel meg azzal, hogy bizonyos dolgokat igyekeznünk kellene elérni, így bizonyítva, hogy már Isten gyermekei vagyunk. Inkább azért tesszük, amit teszünk, mert már Isten gyermekei lettünk.

Miből szabadított meg Krisztus (Róm 6:14, 18; 8:1; Gal 4:3, 8; 5:1; Zsid 2:14-15)?

A keresztény életre vonatkozóan a szabadság szó használata sokkal inkább szembeötlő Pálnál, mint másutt az Újszövetségben. Pál leveleiben huszon­nyolcszor fordul elő a szabadság szó és a változatai, másutt azonban csak tizenháromszor. Mit ért Pál a szabadság alatt? Először is, ez nem csupán egy elvont fogalom. Nem politikai értelemben vett szabadságra vonatkozik, nem is gazdaságira vagy arra, hogy élhetünk úgy, ahogy tetszik. Ellenkezőleg! A szabadság a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban gyökerezik. A szövegösszefüggés azt sugallja, hogy Pál a törvényeskedő kereszténység szolgaságából és kárhoztatása alól való szabadságra utal, ám még sokkal több minden idetartozik, pl. a bűntől, az örök haláltól és az ördög szorításából való szabadulás is.

„Jézus Krisztustus nélkül szolgaság jellemzi az ember létét – szolgája a törvénynek, szolgája a világot uraló gonosz elemeknek, szolgája a bűnnek, a testnek, az ördögnek. Isten elküldte Fiát a világra, hogy megtörje e rabszolgatartók hatalmát” (Timothy George: The New American Commentary: Galatians. Nashville, Tenn., 1994, Broadman & Holman Publishers, 354. o.).

Mely dolgok tartanak rabságban? Tanuljuk meg kívülről Gal 5:1 versét, és kérjük Istent, hogy tegye valósággá az életünkben azt a szabadságot, ami Krisztusban a miénk!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: