Szabadság Krisztusban

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20;

Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15

„Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak” (Gal 5:13).

Gal 2:4 versében Pál röviden utal rá, hogy milyen fontos őrizni a Krisztus Jézusban nyert „szabadságunkat”. Mégis, mire gondol a „szabadságot” említve – amit elég gyakran tesz? Mi tartozik e szabadság körébe? Egyáltalán meddig terjed? Vannak korlátai? A Krisztusban való szabadság hogyan kapcsolódik a törvényhez?

Pál két veszélyre is figyelmezteti a galáciaiakat, miközben az iménti kérdéseket tárgyalja. Az első veszély a törvényeskedés. Galáciai ellenfeleit egészen lekötötte, hogy a viselkedésükkel igyekeztek elnyerni Isten kegyét, közben azonban megfeledkeztek Krisztus felszabadító tettéről és az üdvösségről, amit hit által már elnyerhettek. A másik veszély, hogy az ember hajlamos a Krisztus általi megváltás szabadságával visszaélni és így erkölcstelenségbe süllyedni. Aki ezt a nézetet vallja, tévesen azt feltételezi, hogy a szabadság ellentétes a törvénnyel.

A törvényeskedés és a szabadosság egyaránt ellentétben áll a szabadsággal, mert mindkettő a szolgaság egy bizonyos fajtájában tartja követőit. Pál viszont arra kéri a galáciaiakat, hogy álljanak erősen a Krisztusban jogosan elnyert szabadságukban.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: