AZ IGAZSÁGOT SZÓLNI

Mit kérdez Pál olyan hévvel Gal 4:16 versében? Voltunk már mi is hasonló helyzetben (lásd még Jer 36:17-23; Mt 26:64-65; Jn 3:19)?

Az „igazságot mondani” kifejezést gyakran negatív érzések övezik, különösen korunkban, amikor keménynek, durvának, könyörtelennek tartják, ha valaki közli a kényelmetlen tényeket, amelyekről talán nem is akarnak tudni. Gal 4:12-20 szakaszát, ill. még a levél egy néhány helyén elszórtan tett megjegyzést (lásd Gal 6:9-10) kivéve, Pál szavait tévesen úgy is értelmezhetnénk, hogy számára az evangélium igazsága fontosabb volt a szeretet kifejezésénél. Ám ahogy láttuk is, éppen azért törekedett rá, hogy a galáciaiak megismerjék „az evangélium igazságát” (lásd Gal 2:5, 14), mert annyira szerette őket. Ki ne tapasztalta volna már személyesen, milyen fájdalmas dolog is megfenyíteni valakit vagy egészen világosan közölni az igazságot, amiről pedig hallani sem akarnak! Ilyesmit akkor teszünk, ha törődünk valakivel, nem mintha fájdalmat akarnánk okozni, még ha szavaink közvetlen hatása néha az is lesz, hogy az illető megbántódik, esetleg megharagszik, megsértődik ránk. Megtesszük, mert tudjuk, hogy éppen azt kell hallania, még ha nincs is kedve hozzá.

Gal 4:17-20 szakaszában mit mond Pál azokról, akikkel vitában áll? A teológiai látásukon kívül még mit kifogásol?

Pál azt is kockáztatta evangéliuma őszinte kifejtésével, hogy kiváltja a galáciaiak haragját, miközben ellenfelei kifejezetten vetekedtek a kegyeikért – de nem az irántuk érzett szeretet miatt, inkább önző okból. Nem egészen világos, mire is célzott Pál a megjegyzésével, hogy „minket ki akarnak rekeszteni”, de bizonyosan ellenséges szándékot tapasztalt.

Idézzünk fel egy esetet, amikor valaki megneheztelt ránk a szavainkért, még ha igazak és szükségesek is voltak! Mit tanultunk abból az esetből, ami hasonló helyzetben a segítségünkre lehet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: