AKKOR ÉS MOST

Pálnak a galáciai hívőkhöz fűződő viszonya nem volt mindig annyira nehéz és hűvös, mint amilyenné idővel vált. Visszagondolva az első időkre, amikor náluk hirdette az evangéliumot, a legnagyobb elismeréssel szólt arról, hogy milyen jól bántak vele akkor. Mi történt közben?

Milyen körülmény idézte elő, hogy az apostol Galáciában is hirdette az evangéliumot (Gal 4:13)?

Úgy tűnik, eredetileg nem állt Pál szándékában, hogy Galáciában prédikáljon, ám útközben valamilyen betegség megtámadta. Ezért kényszerült rá, hogy a tervezettnél vagy tovább időzzön Galáciában, vagy oda utazzon gyógyulni. A titok homálya fedi Pál betegségének pontos természetét. Egyes feltételezések szerint maláriát kapott, mások pedig (annak alapján, amit a galáciaiaknak mondott arról, hogy még a szemüket is nekiadták volna) arra gondolnak, hogy valamilyen szembetegség kínozta. Ez lehetett az a bizonyos „tövis” a testében, amiről 2Kor 12:7-9 szakaszában említést tesz. Pál betegsége annyira sok kellemetlenséggel járt, hogy a galáciaiak számára is igazi megpróbáltatást jelentett. Abban a korban, amikor a bajokat gyakran az isteni nemtetszés jelének tekintették (Lk 13:1-4; Jn 9:1-2), a galáciaiak könnyen hivatkozhattak volna rá, hogy miért utasítják el úgy őt, mint az üzenetét, mégis szívből, örömmel elfogadták Pált. Miért? Azért, mert a keresztről szóló üzenete melengette a szívüket (Gal 3:1) és a Szentlélek meg­győzte őket. Most mivel tudják indokolni a változást?

Mi lehetett az oka, hogy Isten nem mentette meg a szenvedéstől Pált? Hogyan szolgálhatott az apostol másoknak, amikor a saját problémáival kellett küzdenie (Róm 8:28; 2Kor 4:7-12; 12:7-10)?

Annyi bizonyos, hogy Pál betegsége súlyos volt, ami miatt akár Istent is vádolhatta volna vagy csak egyszerűen leállhatott volna az evangélium hirdetésével, ő azonban egyiket sem tette. Nem engedte, hogy betegsége felülkerekedjen rajta, inkább ezt is egy alkalomnak tartotta, amikor még teljesebben Isten kegyelmére kell hagyatkoznia. „Isten időről időre felhasználja az élet nehézségeit – betegséget, üldözést, szegénységet, sőt még a természeti katasztrófákat és a megmagyarázhatatlan tragédiákat is –, hogy ezek révén bemutassa kegyelmét és könyörületességét, valamint előrevigye az evangélium ügyét” (Timothy George: The New American Commentary: Galatians. Nashville, Tenn., 1994, Broadman & Holman Publishers, 323-324. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: